Documents to download

Dokumenty dla studentów wyjeżdżających - ERASMUS + 

  • POROZUMIENIE O PROGRAMIE NAUCZANIA.DOCX Pobierz
  • UMOWA FINANSOWA POMIĘDZY UCZELNIĄ A PRACOWNIKIEM.DOCX REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH 25-09-2018.DOCX Pobierz
  • KA103-2019_STAWKI.PDF Pobierz
  • POROZUMIENIE O PROGRAMIE NAUCZANIA.DOCX Pobierz
  • UMOWA FINANSOWA POMIĘDZY UCZELNIĄ A PRACOWNIKIEM.DOCX REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH 25-09-2018.DOCX Pobierz
  • KA103-2019_STAWKI.PDF Pobierz
  • POROZUMIENIE O PROGRAMIE NAUCZANIA.DOCX Pobierz
  • UMOWA FINANSOWA POMIĘDZY UCZELNIĄ A PRACOWNIKIEM.DOCX REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH 25-09-2018.DOCX Pobierz
  • KA103-2019_STAWKI.PDF Pobierz
  • POROZUMIENIE O PROGRAMIE NAUCZANIA.DOCX Pobierz
  • UMOWA FINANSOWA POMIĘDZY UCZELNIĄ A PRACOWNIKIEM.DOCX REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH 25-09-2018.DOCX Pobierz