Dziekanat • Dla Studenta - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Dziekanat

Dziekanat to miejsce, w którym załatwisz 99% wszystkich spraw związanych ze swoimi studiami. 

 • okodbierzesz legitymację studencką
 • okotrzymasz pomoc w prawidłowym wypełneniu wszelkich druków i zaświadczeń
 • okotrzymasz pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw związanych ze studiami
 • okznajdziesz ważne ogłoszenia i notatki, usprawniające życie studenckie

  

Kontakt

 1. osobisty: pokój 2/1 
 2. email: dziekanat@handlowa.eu 
 3. phone: +48 71 333 11 17

 

Godziny otwarcia:

Pn.-Pt. 9:00 - 15:00
Sobota 7:30 - 15:30 (wyłącznie w terminach zjazdów)

Pracownicy dziekanatu:

Tetiana Barabash
Specjalista ds. administracyjno - biurowych
e-mail: tetiana.barabash@handlowa.eu

Martyna Bryś
Specjalista ds. administracyjno - biurowych
e-mail: martyna.brys@handlowa.eu

Joanna Siwek
Kierownik Centrum Obsługi Studentów
e-mail: joanna.siwek@handlowa.eu

 

Wirtualny dziekanat

to Twój elektroniczny indeks. Znajdziesz tu niezbędne informacje dotyczące Twoich studiów:

 • okdostęp do zaliczeń i egzaminów z przedmiotów w każdym semestrze
 • okwgląd do ogłoszeń dla studentów przygotowanych przez Dziekanat i nie tylko
 • oksprawdzanie stanu opłat studenta, historii płatności, numeru konta indywidualnego do płatności
 • okdostęp do danych osobowych, kontaktowych, informacji o toku studiów, zdobytych pkt. ECTS
 • okdostęp do informacji o temacie pracy, obronie, dyplomie, promotorze, egzaminie dyplomowym, wyniku studiów
 • okmożliwość wyszukiwania informacji o prowadzących zajęcia.

 

Logowanie umożliwia numer albumu (login) oraz hasło (startowe) data urodzenia Studenta wpisywana w formacie RRRR-MM-DD.

Instrukcję dotyczącą tego, jak korzystać z E-dziekanatu znajdziesz TUTAJ 

 

 

LOGOWANIE DO E-DZIEKANATU

  

 

Jak załatwić sprawę?

PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI

Student innej uczelni, również zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie do WSH we Wrocławiu, pod warunkiem, że:

 • zamierza kontynuować naukę na takim samym kierunku, formie, poziomie oraz profilu kształcenia

 • zaliczył pozytywnie I rok studiów na uczelni macierzystej, uzyskując co najmniej 60 ECTS

 • wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.

Student, który ma zamiar kontynuować studia na naszej uczelni poprzez przeniesienie, zobowiązany jest, złożyć w Dziekanacie:

 • wniosek o przeniesienie ze zgodą Dziekana macierzystej Uczelni na to przeniesienie

 • zaświadczenie z uczelni macierzystej o statusie studenta z informacją o programowym terminie zakończenia studiów, kierunku, formie, poziomie oraz profilu kształcenia

 • wykaz ocen/indeks przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS

 • sylabusy do zrealizowanych przedmiotów na uczelni macierzystej

 • kopię decyzji o przyjęciu na studia w uczelni macierzystej (oryginał do wglądu)

 • w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.

Należy pamiętać, że przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.

Mając komplet dokumentów, Dziekan podejmuje decyzję o przeniesieniu, określając ewentualne różnice programowe do realizacji. Z tytułu różnic programowych student ponosi odpłatność.

UZNANIE DOROBKU I WPISANIE NA SEMESTR WYŻSZY NIŻ PIERWSZY

Kandydat, który stracił status studenta, a ma zaliczony przynajmniej I rok studiów może ubiegać się o uznanie dorobku i wpisanie na semestr wyższy niż pierwszy. Kandydat powinien zrekrutować się do WSH we Wrocławiu na zasadach ogólnych na I rok I semestr a następnie złożyć w Dziekanacie:

 • wniosek do Dziekana u uznanie dorobku i wpisanie na semestr wyższy niż pierwszy

 • zaświadczenie z uczelni o realizowanym programie kształcenia wraz z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia studiów, kierunku, formie, poziomie oraz profilu kształcenia

 • wykaz ocen/indeks przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS

 • sylabusy do zrealizowanych przedmiotów

 • w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.

Mając komplet dokumentów, Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowego dorobku oraz określa rok i semestr, wyznaczając ewentualne różnice programowe do realizacji. Z tytułu różnic programowych student ponosi odpłatność.

ZAŚWIADCZENIA

Student może otrzymać zaświadczenie o statusie studenta, do ZUS/KRUS, do banku, karty pobytu, w celu przedłużenia wizy, o uiszczonych płatnościach, etc. W tym celu powinien:

 • wysłać e-mail na adres: dziekanat@handlowa.eu lub kwestura@handlowa.eu, jeżeli zaświadczeni dotyczy kwestii finansowych, w którym powinien zawszeć informacje rodzaju zaświadczenia (np. w jakiej instytucji ma być okazane) oraz ewentualnych dodatkowych informacji, które chciałby, aby były w nim zawarte

 • dokonać opłaty za zaświadczenie (5 zł za zaświadczenie w języku polskim lub 20 zł w języku angielskim)

 • poczekać na odpowiedź, czy spełnił warunki do uzyskania zaświadczenia oraz kiedy może zgłosić się po odbiór

Przypominamy o konieczności korzystania z poczty uczelnianej, przy zgłaszaniu próśb o przygotowanie zaświadczenia.