Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są integralnym elementem programu studiów. Są obowiązkowe, a ich wymiar jest z góry określony. Każdy rok i kierunek ma wyznaczonego Pełnomocnika Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych, do którego należy się zwracać z wszelkimi problemami, wątpliwościami czy pytaniami.

Warto, abyś zapoznał się z Zarządzeniem Rektora, w sprawie szczegółowych zasad organizacji, odbywania i zaliczania praktyk zawodowych studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Link do dokumentu

 

Istnieją dwie ścieżki zaliczenia praktyk

 • A

  Poprzez praktykę zawodową 

 • B

  Poprzez zaliczenie pracy zawodowej

 

A. Zaliczenie praktyki zawodowej

Samodzielnie wyszukujesz i wybierasz organizację, w której chciałbyś odbyć praktykę. Możesz w tym zakresie skorzystać z pomocy Biura Karier.

Zaliczenie praktyki studenckiej

icon avatar
Krok 1

Pierwszym dokumentem, który należy przygotować jest Skierowanie do Odbycia Praktyki Zawodowej. Dokument ten powinien zostać opracowany przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. praktyk. Przed odbyciem praktyk należy także wypełnić Porozumienie w Sprawie Praktyki Zawodowej  – dokument, który podpisuje Dziekan oraz osoba reprezentująca organizację, w której odbywa się praktyka.

icon avatar
Krok 2

Odbywasz praktykę zawodową zgodnie z ustalonym ramowym programem praktyk (znajdziesz go w Regulaminie praktyk) oraz sylabusem przedmiotu Praktyka Zawodowa.

icon avatar
Krok 3

Po zakończeniu praktyki musisz uzyskać podpisane przez osobę reprezentującą organizację, Potwierdzenie Odbycia Praktyki. Następnie składasz Sprawozdanie z Odbycia Praktyki Zawodowej, zawierające szczegółowy przebieg praktyki i realizowanych zadań. Sprawozdanie podlega merytorycznej ocenie przez Pełnomocnika ds. praktyk. Na jego podstawie Pełnomocnik wypełnia Kartę Weryfikacji Efektów Kształcenia i podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia praktyki zawodowej.

icon avatar
Krok 4

Wypełniasz jeszcze dwa dokumenty, podsumowujące odbytą praktykę: Opinię Studenta o Przebiegu Praktyki oraz Ankietę Satysfakcji z Praktyki Zawodowej Studenta.

B. Poprzez zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa może być zaliczona w ramach Twojej pracy zawodowe, prowadzenia działalności gospodarczej lub odbytego stażu, o ile wykonywane zadania były zgodne z efektami kształcenia określonymi dla praktyk i miały wymagany wymiar godzinowy. Decyzję podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zawodowych, na podstawie przygotowanego przez Ciebie Wniosku o Zaliczeniu Pracy Zawodowej.

Dokumenty różnią się od siebie w zależności od kierunku i specjalności na jakiej jesteś. Wybierz pakiet odpowiedni dla Ciebie:

Ważne dokumenty

Studia licencjackie

Finanse i Rachunkowość

 • Rachunkowość i podatki 
 • Ubezpieczenia gospodarcze (j-w)
 • Analiza biznesowa (j-w)

Turystyka i rekreacja

 • Hotelarstwo
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Organizacja Eventów
 • E-biznes w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce

Zarządzanie

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Marketing i Sprzedaż
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Psychologia w Biznesie
 • Zarządzanie Marką Osobistą

Management (eng.)

 • Enterprise Management
 • Marketing and Sales
 • Human Resources Management
 • Psychology in business
 • Personal brand management

Tourism and Leisure (eng.)

 • Hotel Business and Gastronomy
 • Event and Cognitive Tourism
 • Active Tourism and Recreational Sports
Studia inżynierskie

Informatyka

 • Inżynieria Internetowa
 • Inżynieria Oprogramowania
 • Grafika Komputerowa i Multimedia
 • Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych
 • E - Biznes

Logistyka

 • Menedżer Logistyki
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce

Computer  engineering inżynierskie (eng.)

 • Internet Engineering
 • Software Engineering
 • Computer Graphics and Multimedia
 • Security of Networks and Telecomunication Systems
 • e - Business
Studia magisterskie

Turystyka i rekreacja

 • Menedżer hotelarstwa
 • Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń
 • Zarządzanie

Marketing Internetowy w Praktyce

 • Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie
 • Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Zarządzanie Projektami

Management (eng.)

 • Strategic Human Capital Management
 • E-marketing In Practice (I Cooperation With Ltb Company)
 • Sustainable Development And Csr
 • Project Management