Bezpieczeństwo w WSH

W Wyższe Szkole Handlowej we Wrocławiu bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Mamy sprawny i sprawdzony system pozwalający na bezkolizyjne i bezpieczne współistnienie studentów z wielu krajów i kultur.

Szczegółowe informacje, sposoby reagowania w przypadku zagrożenia oraz telefony kontaktowe znajdziesz w poniższych dokumentach.

AGRESJA FIZYCZNA LUB SŁOWNA

AKTYWNY STRZELEC

NAGŁE ZACHOROWANIA/WYPADKI

NAPAD/SYTUACJA ZAKŁADNICZA

NAPAŚĆ NA TLE SEKSUALNYM

POWIADAMIANIE W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH

PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI

ZAGROŻENIE ZAMACHEM BOMBOWYM