Koło naukowe "Bezpieczniki"

O kole naukowym

Bezpieczniki zrzeszają studentów, którzy pasjonują się służbami mundurowymi, tematyką bezpieczeństwa, oraz wolontariatem. Chcemy zmieniać świat na lepsze, naszą misją jest poszerzać wiedzę, tak aby stać się pełnowartościowymi obywatelami. Stawiamy na praktykę, przez co z całą pewnością nie można się z nami nudzić. Wspólne granie w paintballa, wyjazdy integracyjne, konferencje i debaty wszystko to czeka na Ciebie!

przewodniczący

Filip Janczak
student II roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Aktywny członek z Samorządu Studenckiego WSH, odpowiedzalny za kontakt z Samorządem oraz promocję koła. Jego pasją jest gra w paintballa, polityka oraz marketing. Gdy tylko nadarza się okazja realizuje się jako wolontariusz.

Opiekun

Barbara Kobzarska-Bar

Konakt:

e-mail barbara.kobzarska-bar@handlowa.eu

Klub Studencki Wolontariatu WSH

o kole neukowym

Studencki Klub Wolontariatu WSH zajmuje się przede wszystkim organizacją wydarzeń charytatywnych na terenie uczelni i poza nią. W wydarzeniach biorą udział członkowie Klubu, a także inni studenci. Szeroko rozumiane wydarzenia charytatywne obejmują zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierzęcych schronisk, domów dziecka, domów samotnej matki, a także zbiórkę środków pieniężnych dla najuboższych i najbardziej potrzebujących. W tym roku akademickim Klub będzie równieź ściślę współpracował z biurem ds. wolontariatu World Games 2017.

 

 

Koło naukowe "Nowoczesne zarządzanie"

O kole naukowym

Podstawowym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami oraz zarządzania zasobami ludzkimi w różnych branżach gospodarki. Cel Koła realizowany jest między innymi dzięki: cyklicznym spotkaniom naukowym członków Koła, prezentowaniu przez studentów i zaproszonych gości ze świata biznesu przygotowanych referatów oraz prezentacji naukowych, organizowaniu i udziałowi w seminariach, konferencjach oraz wycieczkach naukowych .
Spotkania odbywają się w co drugą środę.

przewodnicząCY

Rafał Kurzyk
student I roku studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość.

Opiekun

dr Tatiana Pasko

Konakt:

e-mail tatiana.pasko@handlowa.eu