Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis Projektu

Projekt zakłada w okresie 2017 roku organizację wysokiej jakości szkoleń komputerowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Kursy są prowadzone od podstaw przez doświadczonych trenerów i obejmują w swym zakresie zdobycie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework (obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów)

Skierowany jest do 216 dorosłych osób  (116 kobiet oraz 100 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT, zamieszkujących powiaty: górowski, wołowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki. Kursy są prowadzone od podstaw i teoretycznie każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów.

"ECDL BASE - poziom podstawowy" obejmuje 101 godzin dydaktycznych z obszaru 4 modułów zagadnień tematycznych, z których zdawane są egzaminy. Są to:

 

  • ECDL B1 - Podstawy pracy z komputerem - 24 godziny lekcyjne,

  • ECDL B2 - Podstawy pracy w sieci - 23 godziny lekcyjne,

  • ECDL B3 - Przetwarzanie tekstów - 24 godziny lekcyjne,

  • ECDL B4 - Arkusze kalkulacyjne - 30 godzin lekcyjnych. 

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie obszary. Po każdym module przeprowadzany jest egzamin ECDL z zakresu tematu modułu. Założona liczba godzin jest dostosowana do możliwości w przyswajaniu nowej nieznanej dotąd wiedzy przez osoby z grupy docelowej, co zostało skonsultowane z trenerami zajęć komputerowych. Założona liczba godzin oraz przystępny sposób realizacji zajęć zapewni skuteczność w przyswajaniu wiedzy. Wsparcie realizowane zgodnie z minimalnym standardem wykonywanych usług określonym w załączniku 13. do regulaminu konkursu.

Osoby otrzymują Certyfikat ECDL BASE, który jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, należy zdać 4 egzaminy w zakresie wyżej wymienionych modułów. Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 30.11.2017 r.

Dane kontaktowe:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław

Biuro projektu: 
pokój 3/2
telefon 71 333 11 36
email: ecdl@handlowa.eu

 

Zapytania ofertowe

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław,
tel. 71 333 11 36; e-mail: ecdl@handlowa.eu

 

DATA i MIEJSCE

ZAPYTANIE OFERTOWE/WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wrocław, dnia 19.05.2017 Wyniki zapytania ofertowego nr 04/05/2017.doc
Wrocław, dnia11.05.2017 Wyniki zapytania ofertowego nr 03/04/2017.doc
Wrocław,  dnia 10.05.2017 Zapytanie ofertowe nr 04/05/2017.doc
Wrocław,  dnia 05.04.2017 Zapytanie ofertowe nr 03/04/2017.doc
Wrocław, dnia 5.04.2017 Zapytanie ofertowe nr 02/04/2017.doc
Wrocław, dnia 7.03.2017 Wyniki zapytania ofertowego nr 01/02/2017.doc
Wrocław,  dnia 20.02.2017 Zapytanie ofertowe nr 01/02/2017.docx

Aktualności 

2017-06-14

W sobotę zajęcia rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu ząbkowickiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base odbywać się będą w Kłodzku 

Szczegółowy harmonogram:Harmonogram_G1_Ząbkowice.doc

2017-06-13

 

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończą grupy w powiecie jaworskim. 
Ustalono terminy egzaminów:
Powiat jaworski: 
- Grupa 1, 16.06.2017 r., godz. 8:00, miejsce: Jawor, ul. Starojaworska 7 
 - Grupa 2, 16.06.2017 r., godz. 15:00, miejsce: Bolków,  ul. Szpitalna 16  
  

  

2017-06-02

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończą grupy w powiecie wałbrzyskim ziemskim. 
Ustalono terminy egzaminów:
Powiat wałbrzyski ziemski: 
- Grupa 1, 06.06.2017 r., godz. 8:00, miejsce: Wałbrzych, ul. Matejki 6    
- Grupa 2, 06.06.2017 r., godz. 13:00, miejsce: Wałbrzych,  ul. Matejki 6    

 

2017-05-30

UWAGA, nastąpiła zmiana terminów zajęć komputerowych ECDL Base Grupy G3 i G4 w Mysłakowice. 

Szczegółowy harmonogram:
Harmonogram G3 Mysłakowice.docHarmonogram G4 Mysłakowice.doc

 

2017-05-29

We wtorek 01.06.2017r. zajęcia komputerowe rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu złotoryjskiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base grupy G1 odbywać się będą w Złotoryi (pl. Lotników Polskich 3A/1).

Szczegółowy harmonogram:Harmonogram Złotoryja G1.doc

 

2017-05-29

We wtorek 30.05.2017r. zajęcia komputerowe rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu lwóweckiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base grupy G3 odbywać się będą w Lwówku Śląskim (ul. Orzeszkowa 36).

Szczegółowy harmonogram:
Harmonogram G3 Lwówek Śląski.doc

 

2017-05-22

W środę 24.05.2017r. zajęcia komputerowe rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu kłodzkiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base grupy G1  odbywać się będą w Kłodzku.

Szczegółowy harmonogram:
Harmonogram G1 Kodzk.doc

 

2017-05-19

W poniedziałek 22.05.2017r. ruszają kolejne grupy uczestników z terenu powiatu jeleniogórskiego ziemskiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base grupy G3 i G4  odbywać się będą w Mysłakowicach.

Szczegółowy harmonogram:Harmonogram Mysłakowice G3.doc Harmonogram Mysłakowice G4.doc

 

2017-05-05

W poniedziałek 08.05.2017r. szkolenie komputerowe, w ramach projektu "Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie", rozpoczną grupy z powiatu wałbrzyskiego ziemskiego. Zajęcia dla obu grup szkoleniowych odbędą się w Wałbrzychu, ul. Matejki 6 

Szczegółowy harmonogram zajęć:Harmonogram G1 Wałbrzyskiziemski.doc Harmonogram G2 Wabrzyski ziemski.doc

 

2017-04-28

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończą grupy w powiecie jeleniogórskim ziemskim oraz lwóweckim. 
Ustalono terminy egzaminów:
Powiat jeleniogórski ziemski: 
- Grupa 1, 04.05.2017 r., godz. 9:00, miejsce: Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29
- Grupa 2, 04.05.2017 r., godz. 16:00, miejsce: Janowice Wielkie, ul. 1 Maja 25

Powiat lwówecki:
- Grupa 1, 12.05.2017r., godz. 9:00, miejsce: Lwówek Śląski, ul. Orzeszkowej 36
- Grupa 2, 12.05.2017r., godz. 14:00, miejsce: Lwówek Śląski, ul. Orzeszkowej 36 

 

2017-04-27

W czwartek 27.04.2017r. szkolenie komputerowe, w ramach projektu "Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie", rozpoczną kolejne grupy. Uczestnicy projektu z powiatu jaworskiego odbywać będą szkolenia w miejscowości Jawor, ul. Starojaworska 7 (Grupa 1) oraz w miejscowości Bolków, ul. Szpitalna 16 (Grupa 2). 

Szczegółowy harmonogram zajęć:Harmonogram G1 Jawor.doc Harmonogram G2 Bolków.doc

 


 

 

2017-04-07

W piątek 07.04.2017r. rusza kolejna grupa uczestników z terenu powiatu lwóweckiego. Szkolenie komputerowe ECDL Base  odbywać się będzie w Lwówku Śląskim.

Szczegółowy harmonogram:Harmonogram G2 Lwówek śląski.doc

 

2017-03-17

We wtorek 21.03.2017r. (Grupa 1) zajęcia komputerowe rozpoczyna pierwsza grupa uczestników z terenu powiatu lwóweckiego. Zajęcia odbywać się będą w Lwówku Śląskim.
Szczegółowy harmonogram:
Harmonogram G1 Lwówek śląski.doc  - uwaga od 29 marca nastąpiła zmiana w harmonogramie !
Rekrutacja uczestników do Grupy 2 wciąż trwa. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

2017-03-10

W poniedziałek 13.03.2017r. (Grupa 1)  oraz we wtorek 14.03.2017r. (Grupa 2) szkolenie komputerowe, w ramach projektu „Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie”, rozpoczynają pierwsze grupy. Uczestnicy kursu z terenu powiatu jeleniogórskiego ziemskiego  będą odbywać zajęcia w miejscowościach Mysłakowice oraz Janowice Wielkie. 
Szczegółowy harmonogram zajęć:

Harmonogram G1 Mysłakowice.docHarmonogram G2 Janowice Wielkie.doc