Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis Projektu

Projekt zakłada w okresie 2017 roku organizację wysokiej jakości szkoleń komputerowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Kursy są prowadzone od podstaw przez doświadczonych trenerów i obejmują w swym zakresie zdobycie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework (obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów)

Skierowany jest do 216 dorosłych osób  (116 kobiet oraz 100 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT, zamieszkujących powiaty: górowski, wołowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki. Kursy są prowadzone od podstaw i teoretycznie każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów.

"ECDL BASE - poziom podstawowy" obejmuje 101 godzin dydaktycznych z obszaru 4 modułów zagadnień tematycznych, z których zdawane są egzaminy. Są to:

 

  • ECDL B1 - Podstawy pracy z komputerem - 24 godziny lekcyjne,

  • ECDL B2 - Podstawy pracy w sieci - 23 godziny lekcyjne,

  • ECDL B3 - Przetwarzanie tekstów - 24 godziny lekcyjne,

  • ECDL B4 - Arkusze kalkulacyjne - 30 godzin lekcyjnych. 

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie obszary. Po każdym module przeprowadzany jest egzamin ECDL z zakresu tematu modułu. Założona liczba godzin jest dostosowana do możliwości w przyswajaniu nowej nieznanej dotąd wiedzy przez osoby z grupy docelowej, co zostało skonsultowane z trenerami zajęć komputerowych. Założona liczba godzin oraz przystępny sposób realizacji zajęć zapewni skuteczność w przyswajaniu wiedzy. Wsparcie realizowane zgodnie z minimalnym standardem wykonywanych usług określonym w załączniku 13. do regulaminu konkursu.

Osoby otrzymują Certyfikat ECDL BASE, który jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, należy zdać 4 egzaminy w zakresie wyżej wymienionych modułów. Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 30.11.2017 r.

Dane kontaktowe:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław

Biuro projektu: 
pokój 3/2
telefon 71 333 11 36
email: ecdl@handlowa.eu

 

Zapytania ofertowe

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław,
tel. 71 333 11 36; e-mail: ecdl@handlowa.eu

 

DATA i MIEJSCE

ZAPYTANIE OFERTOWE/WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wrocław, dnia 05.07.2016 Wyniki zapytania ofertowego nr. 05_06_2017.doc
Wrocław, dnia 26.06.2017 Zapytanie ofertowe nr 05/06/2017.doc
Wrocław, dnia 19.05.2017 Wyniki zapytania ofertowego nr 04/05/2017.doc
Wrocław, dnia11.05.2017 Wyniki zapytania ofertowego nr 03/04/2017.doc
Wrocław,  dnia 10.05.2017 Zapytanie ofertowe nr 04/05/2017.doc
Wrocław,  dnia 05.04.2017 Zapytanie ofertowe nr 03/04/2017.doc
Wrocław, dnia 5.04.2017 Zapytanie ofertowe nr 02/04/2017.doc
Wrocław, dnia 7.03.2017 Wyniki zapytania ofertowego nr 01/02/2017.doc
Wrocław,  dnia 20.02.2017 Zapytanie ofertowe nr 01/02/2017.docx

Aktualności 

2017-08-11

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończy grupa z powiatu jeleniogórskiego  (G5 i G6) oraz powiatu wałbrzyskiego ziemskiego (G3).
Ustalono terminy egzaminu:
Powiat jeleniogórski ziemski: 
- Grupa 4, 21.08.2017 r., godz. 9:00, miejsce:  ul. 1 Maja 25, Janowice Wielkie
- Grupa 5, 21.08.2017 r., godz. 14:00, miejsce:  ul. 1 Maja 25, Janowice Wielkie

Powiat wałbrzyski ziemski: 
- Grupa 3, 22.08.2017 r., godz. 9:00, miejsce:  ul. Główna 1, Stare Bogaczowice

2017-07-13

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończy grupa z powiatu ząbkowickiego  (G1).
Ustalono termin egzaminu:
Powiat ząbkowicki: 
 - Grupa 1, 15.07.2017 r., godz. 11:00, miejsce:  ul. Wyspiańskiego 2f, 57-300 Kłodzko

2017-07-12

13.07.2017r. zajęcia rozpoczyna druga grupa uczestników z terenu powiatu kłodzkiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base odbywać się będą w Kłodzku 

Szczegółowy harmonogram:

Harmonogram_G2_Kłodzki.doc

2017-07-06

W sobotę zajęcia rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu ząbkowickiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base odbywać się będą w Kłodzku 

Szczegółowy harmonogram:

Harmonogram_G2_Ząbkowice.doc

2017-07-05

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończy grupa z powiatu kłodzkiego  (G1).
Ustalono termin egzaminu:
Powiat kłodzki: 
Grupa 1, 06.07.2017 r., godz. 16:00, miejsce:  ul. Wyspiańskiego 2f, 57-300 Kłodzko

2017-07-03

W dniu 6.07.2017 r. zajęcia rozpoczynają trzy kolejne grupy z powiatu wałbrzyskiego ziemskiego oraz jeleniogórskiego ziemskiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base odbywać się będą zgodnie z poniższymi harmonogramami:
Powiat jeleniogórski ziemski:
Harmonogram_G5_Janowice.doc Harmonogram_G6_Janowice.doc Powiat wałbrzyski ziemski:
Harmonogram_G3_Bogaczowice.doc 2017-06-26

UWAGA, zmiania terminów egzaminów w Mysłakowicach.

Powiat jeleniogórski ziemski: 

- Grupa 3, 29.06.2017 r., godz. 9:00, miejsce:  ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice    
- Grupa 4, 29.06.2017 r., godz. 15:00, miejsce:  ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice  

2017-06-23

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończą grupy w powiecie jeleniogórskim ziemskim (G3 i G4), lwóweckim (G3) i złotoryjskim (G1). 
Ustalono terminy egzaminów:
Powiat jeleniogórski ziemski: 
- Grupa 3, 27.06.2017 r., godz. 9:00, miejsce:  ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice    
- Grupa 4, 27.06.2017 r., godz. 15:00, miejsce:  ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice  

Powiat lwówecki: 
- Grupa 3, 30.06.2017 r., godz. 9:00, miejsce:   ul. Orzeszkowa 36, Lwówek Śląski   


 

Powiat złotoryjski: 
- Grupa 1, 30.06.2017 r., godz. 15:00, miejsce:   pl. Lotników Polskich 3A/1, Złotoryja  

2017-06-14

W sobotę zajęcia rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu ząbkowickiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base odbywać się będą w Kłodzku 

Szczegółowy harmonogram:Harmonogram_G1_Ząbkowice.doc

2017-06-13

 

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończą grupy w powiecie jaworskim. 
Ustalono terminy egzaminów:
Powiat jaworski: 
- Grupa 1, 16.06.2017 r., godz. 8:00, miejsce: Jawor, ul. Starojaworska 7 
 - Grupa 2, 16.06.2017 r., godz. 15:00, miejsce: Bolków,  ul. Szpitalna 16  
  

  

2017-06-02

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończą grupy w powiecie wałbrzyskim ziemskim. 
Ustalono terminy egzaminów:
Powiat wałbrzyski ziemski: 
- Grupa 1, 06.06.2017 r., godz. 8:00, miejsce: Wałbrzych, ul. Matejki 6    
- Grupa 2, 06.06.2017 r., godz. 13:00, miejsce: Wałbrzych,  ul. Matejki 6    

 

2017-05-30

UWAGA, nastąpiła zmiana terminów zajęć komputerowych ECDL Base Grupy G3 i G4 w Mysłakowice. 

Szczegółowy harmonogram:
Harmonogram G3 Mysłakowice.docHarmonogram G4 Mysłakowice.doc

 

2017-05-29

We wtorek 01.06.2017r. zajęcia komputerowe rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu złotoryjskiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base grupy G1 odbywać się będą w Złotoryi (pl. Lotników Polskich 3A/1).

Szczegółowy harmonogram:Harmonogram Złotoryja G1.doc

 

2017-05-29

We wtorek 30.05.2017r. zajęcia komputerowe rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu lwóweckiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base grupy G3 odbywać się będą w Lwówku Śląskim (ul. Orzeszkowa 36).

Szczegółowy harmonogram:
Harmonogram_G3_Lwówek Slaski.doc

 

2017-05-22

W środę 24.05.2017r. zajęcia komputerowe rozpoczyna grupa uczestników z terenu powiatu kłodzkiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base grupy G1  odbywać się będą w Kłodzku.

Szczegółowy harmonogram:
Harmonogram G1 Kodzk.doc

 

2017-05-19

W poniedziałek 22.05.2017r. ruszają kolejne grupy uczestników z terenu powiatu jeleniogórskiego ziemskiego. Szkolenia komputerowe ECDL Base grupy G3 i G4  odbywać się będą w Mysłakowicach.

Szczegółowy harmonogram:Harmonogram Mysłakowice G3.doc Harmonogram Mysłakowice G4.doc

 

2017-05-05

W poniedziałek 08.05.2017r. szkolenie komputerowe, w ramach projektu "Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie", rozpoczną grupy z powiatu wałbrzyskiego ziemskiego. Zajęcia dla obu grup szkoleniowych odbędą się w Wałbrzychu, ul. Matejki 6 

Szczegółowy harmonogram zajęć:Harmonogram G1 Wałbrzyskiziemski.doc Harmonogram G2 Wabrzyski ziemski.doc

 

2017-04-28

Zajęcia komputerowe ECDL Base kończą grupy w powiecie jeleniogórskim ziemskim oraz lwóweckim. 
Ustalono terminy egzaminów:
Powiat jeleniogórski ziemski: 
- Grupa 1, 04.05.2017 r., godz. 9:00, miejsce: Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29
- Grupa 2, 04.05.2017 r., godz. 16:00, miejsce: Janowice Wielkie, ul. 1 Maja 25

Powiat lwówecki:
- Grupa 1, 12.05.2017r., godz. 9:00, miejsce: Lwówek Śląski, ul. Orzeszkowej 36
- Grupa 2, 12.05.2017r., godz. 14:00, miejsce: Lwówek Śląski, ul. Orzeszkowej 36 

 

2017-04-27

W czwartek 27.04.2017r. szkolenie komputerowe, w ramach projektu "Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie", rozpoczną kolejne grupy. Uczestnicy projektu z powiatu jaworskiego odbywać będą szkolenia w miejscowości Jawor, ul. Starojaworska 7 (Grupa 1) oraz w miejscowości Bolków, ul. Szpitalna 16 (Grupa 2). 

Szczegółowy harmonogram zajęć:Harmonogram G1 Jawor.doc Harmonogram G2 Bolków.doc

 


 

 

2017-04-07

W piątek 07.04.2017r. rusza kolejna grupa uczestników z terenu powiatu lwóweckiego. Szkolenie komputerowe ECDL Base  odbywać się będzie w Lwówku Śląskim.

Szczegółowy harmonogram:Harmonogram G2 Lwówek śląski.doc

 

2017-03-17

We wtorek 21.03.2017r. (Grupa 1) zajęcia komputerowe rozpoczyna pierwsza grupa uczestników z terenu powiatu lwóweckiego. Zajęcia odbywać się będą w Lwówku Śląskim.
Szczegółowy harmonogram:
Harmonogram G1 Lwówek śląski.doc  - uwaga od 29 marca nastąpiła zmiana w harmonogramie !
Rekrutacja uczestników do Grupy 2 wciąż trwa. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

2017-03-10

W poniedziałek 13.03.2017r. (Grupa 1)  oraz we wtorek 14.03.2017r. (Grupa 2) szkolenie komputerowe, w ramach projektu „Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie”, rozpoczynają pierwsze grupy. Uczestnicy kursu z terenu powiatu jeleniogórskiego ziemskiego  będą odbywać zajęcia w miejscowościach Mysłakowice oraz Janowice Wielkie. 
Szczegółowy harmonogram zajęć:

Harmonogram G1 Mysłakowice.docHarmonogram G2 Janowice Wielkie.doc