opis

Studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe kierujemy do pracowników i współpracowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, do członków zespołów zarządzania kryzysowego, pracowników centrów zarządzania kryzysowego, pracowników służb i instytucji wykonujących działania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony ludności, pracowników służb zdrowia, a także wszystkich zainteresowanych zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem publicznym. 

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest kształcenie umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych i racjonalnego funkcjonowania w stanach nadzwyczajnych. Dlatego wiedzy teoretycznej z szeroko pojmowanej problematyki zarządzania kryzysowego, obecnego zarówno w instytucjach publicznych jak i podmiotach prywatnych, towarzyszy rozbudowany program zajęć praktycznych. Studia umożliwiają pozyskanie wiedzy związanej z planowaniem kryzysowym i analizowaniem zagrożeń oraz uczą sposobów postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

dla kogo

  • osoby tworzące komórki organizacyjne właściwe sprawom zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,
  • osoby, które są członkami zespołów zarządzania kryzysowego,
  • osoby, które są pracownikami centrów zarządzania kryzysowego,
  • osoby, które są pracownikami służb i instytucji wykonujących działania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony ludności,
  •  pracownicy służby zdrowia