opis

Program studiów obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do kierowania działem kadrowo-płacowym lub pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach. Absolwenci studiów poznają zarówno miękkie aspekty HR, jak i twarde aspekty zarządzania kadrami i płacami – PAYROLL – a w szczególności prawo pracy i konstrukcję listy płac. Uczestnicy studiów odbywają także praktyczne warsztaty z obsługi systemu kadrowo-płacowego firmy UNIT4 TETA S.A.

Rekrutacja

rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do kierowania działem kadrowo-płacowym lub pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach. Absolwenci studiów potrafią przeprowadzać rekrutację i ocenę pracowników, organizować proces ich doskonalenia zawodowego, planować ścieżki karier, wdrażać systemy wynagrodzeń oraz naliczać poszczególne składniki wynagrodzeń przy pomocy systemu kadrowo-płacowego TETA. Znają przepisy prawa pracy oraz system rozliczeń z urzędami kontroli pracodawcy. Studia pozwalają również na rozwój umiejętności psychologicznych i kompetencji społecznych. Dodatkową korzyścią wynikającą z udziału w zajęciach jest możliwość wymiany kontaktów i doświadczeń, zarówno z prowadzącymi zajęcia, jak i innymi uczestnikami.

dla kogo

  •  dla osób, które przygotowują się do kierowania działem kadrowo-płacowym ,
  • dla chcących podjąć pracę w dziale kadrowo-płacowym,
  • dla osób mających zamiar podjąć pracę na stanowisku specjalisty ds. polityki kadrowej
  • osób prowadzących własną działalność i zatrudniających pracowników,
  •  wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami