opis

Nowe wyzwania ekologiczne, gospodarcze i społeczne wymuszają profesjonalne podejście do gospodarki odpadami oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.


W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego rynku powstał program studiów podyplomowych "Zarządzanie Gospodarką Odpadami". Pod okiem czołowych krajowych specjalistów kształcimy praktyków o profilach: ekspertów, doradców oraz samodzielnych  specjalistów w  standardach  europejskich, łączących misję urzędnika stojącego na straży przepisów prawnych, wypełniającego  także służebność wobec  obywatela – podatnika i  realizującego obydwie te role z uwzględnieniem aspektów menadżersko-biznesowych w zakresie, jakie stwarza szeroko pojęta gospodarka odpadami.

Rekrutacja

rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Uzyskasz niezbędną wiedzę oraz kompetencje dotyczące zarządzania gospodarką odpadami oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Nabędziesz praktyczne umiejętności związane ze sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości odpadowej. Będziesz przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach z branży odpadowe i odnawialnych źródeł energii.  

dla kogo

  •  osób już zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej (szczebel gminny, powiatowy, wojewódzki) realizujących tematy gospodarki odpadami,
  • pracowników przedsiębiorstw i firm państwowych oraz prywatnych spółek skarbu państwa,
  • absolwentów szkół wyższych zatrudnionych w instytucjach lub firmach nie zajmujących się zawodowo tą problematyką lecz planujących zmienić swoje kwalifikacje zawodowe,
  • absolwentów studiów wyższych, którzy nie pracują a po zakończeniu naszego kierunku studiów podyplomowych ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach lub firmach zajmujących się wskazaną problematyką