Kto może zostać uczestnikiem projektu?

  • osoby zwolnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • osoby, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę lub poinformował o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy
  • osoby zagrożone zwolnieniem (z przyczyn pracodawcy, np. pracodawca w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwalniał pracowników z przyczyn ekonomicznych)

potrzebujesz więcej informacji?
masz pytania? 

Skontaktuj się z Operatorem projektu:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 05

e-mail: aktywizacja@dawg.pl

www.dawg.pl/aktywizacja

co w ramach projektu można wybrać z oferty wsh? 

Skontaktuj się z naszym Centrum Studiów Podyplomowych WSH:

Honorata Pasieczna
Koordynator Studiów Podyplomowych i MBA

tel. +48 71 333 11 33

e-mail: podyplomowe@handlowa.eu

ile wynosi dofinansowanie?

  • studia podyplomowe dla uczestników projektu dofinansowane są w 90% max. 6000 zł (np. Cena studiów 4 900 zł, w tym kwota dofinansowania 90% czyli 4 410 zł, kwota wkładu własnego 10% czyli 490 zł)

kiedy mogę skorzystać z projektu?

  • od lipca 2016 roku do sierpnia 2018 roku 

jak zostać uczestnikiem projektu? jak skorzystać z dofinansowania? 

  1. Aby zostać Uczestnikiem projektu i skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe w WSH należy złożyć w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Formularz zgłoszeniowy i Deklaracje uczestnictwa w projekcie.
  2. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stroniewww.dawg.pl
  3. Następnie należy dokonać wyboru kierunku studiów podyplomowych oraz podpisać umowę z uczelnią.
  4. Każdy uczestnik programu jest zobowiązany do wniesienia co najmniej 10% wkładu własnego. 
  5. Na podstawie umowy z Uczelnią oraz wniesienia wkładu własnego Uczestnik otrzymuje dofinansowanie na czesne na studia podyplomowe, które wynosić będzie do 90% wartości czesnego na danym kierunku studiów podyplomowych.