opis 

Program studiów obejmuje tematy związane z:
rozwojem umiejętności biznesowych – które wspierają zwiększanie zyskowności biznesu i rozwój zawodowy oraz rozwojem umiejętności osobistych – takich jak skuteczna komunikacja, autoprezentacja, budowanie relacji, zarządzanie swoją efektywnością życiową oraz z
zakresu umiejętności społecznych – zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników, pełnienie roli przywódczej, rozwiązywanie sytuacji trudnych.

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studium „Strategiczne zarzadzanie apteką” jest zdobycie przez praktycznej wiedzy a przede wszystkim umiejętności z zakresu zarządzania rozwojem apteki,  zarządzania zespołem farmaceutów oraz swoim życiem zawodowym i osobistym.

dla kogo

właścicieli aptek,  kierowników apteki  lub osób, które przygotowują się do objęcie tej funkcji