opis 

Program Master of Public Administration (MPA) (j. pol. „Mistrz Administracji Publicznej”) umożliwia zapoznanie się ze współczesnymi zasadami funkcjonowania sektora publicznego oraz z organizacją i nowoczesnymi metodami jego zarządzania. Zasady te oraz metody  wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i krajów Europy Zachodniej, w których pod koniec lat 90. XX w. rozpoczęła się intensywna modernizacja sektora publicznego. Na fali nowego zarządzania publicznego wiodące szkoły biznesu na świecie postawiły na kształcenie menedżerów sektora publicznego, co stanowiło odpowiedź na potrzebę braku odpowiednio przygotowanych kadr w procesie reform związanych z zarządzaniem kwestiami publicznymi. W Polsce studia MPA nadal są nowością, a oferta WSH jest PIERWSZĄ we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Program studiów MPA uwzględnia zarówno międzynarodowe standardy kształcenia na tym kierunku, jak również dostosowuje je do lokalnych i regionalnych uwarunkowań w Polsce.

Program zapewnia wiedzę z zakresu najważniejszych dziedzin zarządzania w administracji, odpowiadając na potrzeby pracowników jednostek finansów publicznych i przygotowując ich do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych i przywódczych w organizacjach. Ideą studiów jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką zarządzania w administracji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania, warsztatów i case studies. Część zajęć prowadzona będzie w j. ang. (w zależności od potrzeb zajęcia będą tłumaczone na j. polski) przez specjalistów z krajów Europy Zachodniej: praktyków i doradców zarządzania publicznego.

Absolwent uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych z tytułem MPA, będący odpowiednikiem prestiżowego MBA dla menedżerów sektora prywatnego.

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry administracyjnej - menedżerów sektora publicznego - do pełnienia funkcji kierowniczych w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego i wymogów społecznych oraz podniesienie kompetencji zarządczych.

dla kogo

Studia MPA adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz firmach współpracujących z sektorem publicznym, czy wykonujących usługi publiczne. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej każdego absolwenta studiów MPA, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.