opis 

W ramach studiów prowadzący przekażą studentom wiedzę i umiejętności w zakresie reprezentacji przedsiębiorstw przed organami administracji skarbowej wszystkich szczebli. 

Program studiów poświęcony jest zagadnieniom z obszarów takich jak:

- wymagania prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej we własnym zakresie,

- struktury, organizacji wewnętrznej i sposobu funkcjonowania organów administracji skarbowej,

- podatki (dochodowe, pośrednie, majątkowe), przedmiot opodatkowania, ulgi, zwolnienia, stawki podatkowe, sposoby obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, terminy składania deklaracji i terminy płatności podatków,

- przygotowanie podatnika do kontroli w trakcie jej trwania w zakresie jego obowiązków i uprawnień, procedur postępowania podatkowego i procedur odwoławczych,

- odpowiedzialności karnej skarbowej podatnika.

Słuchacze nabędą umiejętności nawiązywania współpracy, a także znajomości procedur składania wyjaśnień oraz rozwiązywania zaistniałych sytuacji konfliktowych jakie mogą się pojawiać w relacjach podatnika z organami administracji skarbowej wszystkich szczebli.

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest poruszenie zagadnień, które są przedmiotem egzaminu na doradcę podatkowego. 

dla kogo

  • członkowie zarządów spółek odpowiadających za zagadnienia finansowe i księgowe,
  • dyrektorzy ekonomiczno-finansowi,

  • główni księgowi,

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek,

  • pracownicy księgowości mający w swoim zakresie czynności związane z rozliczeniami podatkowymi i kontaktami z organami administracji skarbowej,

  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,

  • adwokaci, radcy prawni i pracownicy kancelarii