opis 

Znikające bariery gospodarcze i kulturowe sprawiają, że funkcjonowanie na rynkach globalnych staje się coraz bardziej dostępne nie tylko dla dużych koncernów, ale i polskich MŚP. Udział Polski w globalnym eksporcie na przestrzeni ostatniej dekady wzrósł ponad dwukrotnie i eksperci nie mają wątpliwości, że będzie rósł nadal. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, potrzebni są na rynku pracy specjaliści posiadający praktyczne umiejętności w dziedzinie handlu zagranicznego. Przedsiębiorstwa świadome nowych realiów poszukują pracowników, którzy potrafią dotrzeć do zagranicznych klientów, zbudować sieć dystrybucji czy zorganizować międzynarodową spedycję. Kierunek Handel Zagraniczny odzwierciedla najnowsze trendy w nauce globalnego biznesu. Na program składają wykłady ekspertów-praktyków, warsztaty, praca w zespołach, studia przypadku i wizyty eksportujących firm. Szczególny nacisk został położony na wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej. Dzięki dobrze zaprojektowanej reklamie internetowej oraz rozwiązaniom e-commerce polskie firmy mają szansę budowania swojej zagranicznej pozycji na niespotykaną dotąd skalę. Uczestnicy studiów wezmą udział w praktycznych warsztatach z prowadzenia kampanii reklamowych na zagranicznych rynkach oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi internetowych jak Google Global Market Finder czy Google Analytics.

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne w rozwoju rynków zagranicznych. Absolwenci poznają cały proces ekspansji zagranicznej, na który składa się m. in.: analiza rynku, zdobycie zagranicznego partnera biznesowego, zawarcie umowy międzynarodowej, organizacja spedycji, rozliczenie transakcji międzynarodowej. Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z narzędzi Internetowych pomocnych w rozwoju eksportu takich jak portale B2B, Google Analytics, zagraniczna reklama internetowa czy e-commerce.

dla kogo

  • osoby ciekawe świata, pragnące związać swoją karierę zawodową z rozwojem rynków zagranicznych,

  • pracownicy i właściciele firm rozwijających działalność na globalnych rynkach