opis 

Dzięki koncepcji Lean firmy podnoszą satysfakcję swoich klientów i  budują zaangażowanie pracowników przy generowaniu oszczędności.  Pomaga ona w unikaniu strat, skracaniu czasu procesów oraz poprawie jakości i bezpieczeństwa.

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie praktycznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean. 

dla kogo

  • specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów,
  • pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia,
  • kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla,
  •  właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,

  •  studenci studiów stacjonarnych