opis 

Inteligencja Emocjonalna (EQ - emotional quotient) charakeryzuje się wysokim poziomem kompetencji społecznych interpersonalnych i intrapersonalnych. W ramach programu studiów stawiamy szczególny nacisk na te, które są najczęściej poszukiwane na rynku pracy - komunikacja, asertywność, praca w grupie, empatia, autoprezentacja, gotowość do uczenia się, kreatywność, odpowiedzialność, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. 

Kilka bloków warsztatowych spełnia procedury ubiegania się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (możliwość wystawienia dodatkowego zaświadczenia z tematyką i ilością godzin warsztatowych). 

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uświadomić sobie jak można zostać inteligentnym emocjonalnie pracownikiem, człowiekiem, liderem. Naszych studentów uczymy jak rozwijać, rozumieć i diagnozować inteligencję emocjonalną własną i swoich pracowników. Pokazujemy jak budować inteligentne emocjonalnie zespoły pracownicze, jak wykorzystywać EQ przy rekrutacji i motywowaniu, jak efektywnie radzić sobie ze stresem, uczyć się szybciej, zarządzać czasem, lepiej rozumieć mechanizmy psychologiczne zachodzące w grupie. 

dla kogo

  • kadra kierownicza każdego szczebla
  • pracownicy działów personalnych, handlowych i obsługi klienta

  • osoby zainteresowane rozwojem własnej inteligencji emocjonalnej