opis 

Absolwent kierunku Efektywne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach ochrony zdrowia, szpitalach, instytucjach opieki zdrowotnej, przychodniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych.
Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, uzupełnioną o wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz prawnych. Osoba kończąca studia zna zagadnienia dotyczące formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji ochrony zdrowia. Posiada wiedzę z zakresu opracowania strategii i stosowania technik marketingowych, tworzenia systemów zarządzania jakością oraz kontraktowania oferowanych świadczeń zdrowotnych. Posiada kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi, oceny i modyfikacji struktur organizacyjnych, negocjowania i mediacji, analizy danych księgowych oraz zastosowania technik analizy finansowej. Zna zasady komercjalizacji podmiotów leczniczych. Potrafi umiejętnie interpretować przepisy prawne, regulujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej podmiotami opieki zdrowotnej do efektywnego zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

dla kogo

Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w placówkach służby zdrowia.