opis 

Od ponad 20 lat notuje się renesans mentoringu w organizacjach, który wykorzystywany jest jako metoda dzielenia się wiedzą i rozwoju kompetencji pracowników. Często rolę Mentora, ze względu na ich  wiedzę zawodową i doświadczenie, jakie posiadają,  powierza się menedżerom. Jednakże aby być dobrym mentorem niezbędna jest również wiedza z zakresu mentoringu oraz umiejętności dzielenia się wiedzą i  wspierania innych w rozwoju. Mentoring uważa się za proces wykorzystujący zintegrowane techniki rozwojowe, w których coaching  i nowoczesne doradztwo stanowią podstawowe metody. Według tej koncepcji, osoba będąca Mentorem  powinna posiadać umiejętności Coacha.  Program studiów podyplomowych oparty jest o tę koncepcję, dlatego każdy absolwent studiów posiadając kompetencje  Mentora, będzie potrafił stosować techniki i narzędzia Coacha.

Poznane metodologie rozwojowe, techniki i narzędzia absolwenci będą mogli wykorzystywać w pracy pełniąc rolę Mentora lub Coacha.

Studia mają charakter praktyczny – na każdych zajęciach studenci  doskonalą umiejętności mentoringowe. Wykładowy są praktykami – mentorami pracującymi dla organizacji i organizacji mentoringowych.

Program studiów przedstawia wiedzę opartą na badaniach (Evidence based Coaching /Mentoring).

W Program studiów zawarty jest program certyfikowanego kursu  przez brytyjskie Stowarzyszenie Coachingu (Association for Coaching) „Kompetencje Coacha i Mentora”. co stanowi gwarancję najwyższej jakości programu – metodyki przekazywania wiedzy, zakresu programowego – nauczanych narzędzi i modeli.

Studia objęte są patronatem merytorycznym Fundacji Polski Instytut Mentoringu, gwarantując wysoki poziom merytoryczny oraz dostęp do najlepszych praktyk mentoringowych. Kierownikiem programowym studiów jest dr Wioletta Małota, ekspert w zakresie mentoringu, badająca w ramach pracy doktorskiej mentoring organizacyjny w Polsce.

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wykonywania pracy Mentora i Coacha w organizacji jak również na wolnym rynku. Uczestnicy poznają zasady prowadzenia procesu mentoringu oraz coachingu, nabędą kompetencje Coacha wg standardów ICF  i Association for Coaching oraz Mentora według EMCC (European Coaching and Mentoring Council) poznają modele i  narzędzia  diagnostyczne, w tym PRISM BRAIN MAPPING  oraz narzędzia  wspierające rozwój i zmianę stosowane w mentoringu prowadzonym w organizacji lub z kadrą zarządzającą.

dla kogo

  • menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania, 
  • menedżerowie działu HR,

  • trenerzy wewnętrzni, osoby sprawujące role Coacha w organizacji,

  • kierownicy projektów, koordynatorzy grup,

  • osoby, które będą promowane na w/w stanowiska lub ich celem jest zajmowanie takiego stanowiska,

  • osoby, które zamierzają pracować jako Coach lub Mentor w organizacjach lub jako freelancer