opis

Przedmiotem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy zarządczej z zakresu kultury organizacyjnej poprzez dostarczenie know-how z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności. Wykładowcy – uznani specjaliści w dziedzinie CSR, posiadający międzynarodowe doświadczenie, jak i praktycy, na co dzień zajmujący się tym aspektem działalności firmy - przekażą wiadomości teoretyczne oraz praktyczne rozwiązania z wdrażania rozwiązań do zarządzania organizacją. Przedstawią również wytyczne instytucjonalne (np. Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, np. ONZ, oraz obowiązujące w Polsce), jak i przykłady dobrych praktyk. Po zakończeniu studiów, absolwent będzie potrafił identyfikować i wyjaśniać istotne kwestie etyczne, które pojawiają się w działalności gospodarczej oraz oceniać globalne wyzwania, które dotyczą odpowiedzialności firmy i przekładać je na strategie działania. Ponad to będzie wiedział jak rozpoznać wymogi instytucjonalne stawiane firmom przez różne instytucje w związku z etyczną i społecznie odpowiedzialną działalnością oraz dostosować do nich działania firmy.

Rekrutacja

rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Uzupełnienie wiedzy z zakresu kształtowania strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu, nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania instrumentów zarządzania społeczną odpowiedzialnością w nowoczesnej organizacji.

dla kogo

Studia przeznaczone dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu: zarówno reprezentujących firmy duże, jak i małe i średnie; specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych; osoby zainteresowane perspektywami rozwoju problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jako polityki; pracowników sektora publicznego, pracowników naukowych, pracowników organizacji pozarządowych oraz firm konsultingowych.