opis 

Studia zapewniają kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończenie studiów, potwierdzone świadectwem, daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r. Absolwenci mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki, m.in. górnictwie i budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych. 

Studia zostały przygotowane we współpracy z firmą SJ - BHP i prawo pracy. Firma od lat współpracuje z różnymi podmiotami reprezentującymi pełen wachlarz i przekrój branż, świadcząc bezpośrednią pomoc w postaci doradztwa i tworzenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania działalności gospodarczej. 

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 33
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest  przygotowanie Absolwentów do pracy w służbach bhp, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie

dla kogo

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.