SPECJALNOŚCI 

Program studiów obejmuje dwie specjalności: 

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - studenci poznają system podatkowy funkcjonujący w kraju, zdobywają wiedzę o istocie podatków i zasadach rachunkowości podatkowej w firmach, zasadach opodatkowania przedsiębiorstw, czy ujęciach obciążeń podatkowych w sprawozdawczości finansowej. Nasi studenci zdobywają również praktyczne umiejętności w zakresie obliczania obciążenia podatkowego przedsiębiorstwa oraz zastosowania odpowiedniej polityki podatkowej. 
 • FINANSE I BANKOWOŚĆ - studenci zdobywają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania systemu bankowego i ubezpieczeniowego w polsce i UE oraz powiązań pomiędzy tymi dwoma segmentami rynku finansowego. Z drugiej strony nasi eksperci przekażą wiedzę z zakresu różnorodnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz funkcjonowania rynków finansowych i ich regulacji krajowych i międzynarodowych. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie dokonywania inwestycji finasowych, a także budowy strategii podmiotów gospodarczych na rynkach pieniężnych i kapitałowych. 

Zajęcia

 • warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody, by w pełni rozwnąć w studentach umiejętności współpracy zespołowej;
 • laboratoria czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;
 • case studies, zajęcia na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w instytucjach finansowych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej, rozwiązując zadania, bazują na konkretnych studiach przypadku, zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych
 • wizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu instytucjami, poznać najczęstsze problemy, z jakimi się one borykają.

Studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to ponadto:

 • wykwalifikowana kadra praktyków i kadra pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • kształcenie w środowisku międzynarodowym,
 • możliwość odbycia jednosemestralnych lub rocznych studiów zagranicznych w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich,
 • staże zagraniczne – możliwość odbycia staży w międzynarodowych przedsiębiorstwach m.in. w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Włoszech i wielu innych,
 • gościnne wykłady visiting professors z kilkudziesięciu uczelni partnerskich,
 • możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim,
 • wspólny udział w zajęciach ze studentami z zagranicznych uczelni partnerskich,
 • dodatkowe wyjazdy i kursy za granicą (Intensive Courses, zagraniczne wyjazdy studyjne),
 • certyfikowane egzaminy językowe (TELC) w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej.
 • indywidualne podejście do studenta