Było to największe wydarzenie obejmujące warsztaty B2B dla przedstawicieli instytucji edukacyjnych i agencji rekrutacyjnych, które odbyło się w Warszawie. W programie wydarzenia znalazły się spotkania w formie "business-to-business" z udziałem przedstawicieli instytucji edukacyjnych z całego świata (Europa, Ameryka Północna, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia) oraz najlepszych agencji rekrutujących studentów z Europy Środkowej i Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Federacja Rosyjska, Gruzja, Polska, Czechy, Republika Czeska, Estonia, Litwa i Łotwa itp.), Azji Środkowej (Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia, Uzbekistan, Republika Kirgiska itp.), Bliskiego Wschodu (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Jordania, Egipt, Turcja itd.), Azji Południowej i Wschodniej (Chiny, Indie, Nepal, Bangladesz, Sri Lanka itp.) oraz Afryki (Algieria, Nigeria, Gambia, Ghana, Maroko, Kenia itp.).

Ponadto, w ostatnim dniu wydarzenia Edukatorzy mieli okazję spotkać się na targach edukacyjnych z potencjalnymi studentami z Polski i ich rodzicami.

Ponieważ WSH mocno skupia się na umiędzynarodowieniu, udział w tym wydarzeniu stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw otwierających wiele nowych możliwości rekrutowania większej liczby studentów zagranicznych na studia w naszej uczelni.