Firma ponosi odpowiedzialność ekonomiczną: musi przynosić zysk poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w ramach istniejącego prawa. Jednak firma ponosi również odpowiedzialność społeczną, co oznacza, że ​​organizacje mają także etyczne i społeczne obowiązki, które wykraczają poza jej zobowiązania ekonomiczne. CSR (Corporate Social Responsibility), społeczna odpowiedzialność biznesu, to strategia zarządzania i rozwoju organizacji, budowana w oparciu o jej wartości. Uwzględniając potrzeby interesariuszy, pozwala osiągnąć długofalowe korzyści biznesowe. W czasach, gdy wydajność oraz efektywność działań firmy stają się kluczowym elementem konkurencyjnej przewagi, przy zastosowaniu narzędzi CSR, organizacja jest w stanie zaoszczędzić cenne zasoby i tworzyć nowe modele biznesowe oraz innowacyjne produkty. Tym samym znajomość konkretnych narzędzi zarządczych związanych z wdrażaniem CSR może stanowić o jej rynkowym sukcesie.

Przedmiotem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy zarządczej z zakresu kultury organizacyjnej poprzez dostarczenie know-how z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności. Wykładowcy – uznani specjaliści w dziedzinie CSR, posiadający międzynarodowe doświadczenie, jak i praktycy, na co dzień zajmujący się tym aspektem działalności firmy - przekażą wiadomości teoretyczne oraz praktyczne rozwiązania z wdrażania rozwiązań do zarządzania organizacją. Przedstawią również wytyczne instytucjonalne (np. Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, np. ONZ, oraz obowiązujące w Polsce), jak i przykłady dobrych praktyk.

Po zakończeniu studiów, absolwent będzie potrafił:

  • identyfikować i wyjaśniać istotne kwestie etyczne, które pojawiają się w działalności gospodarczej (takie jak oszustwa, ochrona konsumentów, dyskryminacja, mobbing i inne);
  • oceniać globalne wyzwania (energetyczne, demograficzne, ekologiczne i społeczne), które dotyczą odpowiedzialności firmy oraz przekładać je na strategie działania;
  • rozpoznać wymogi instytucjonalne stawiane firmom przez różne instytucje (np. rząd polski, Unia Europejska) w związku z etyczną i społecznie odpowiedzialną działalnością oraz dostosować do nich działania firmy;
  • krytycznie analizować oraz definiować i wdrażać strategie działań związanych z wyzwaniami etycznymi i społeczną odpowiedzialnością.

Cel studiów:

Uzupełnienie wiedzy z zakresu kształtowania strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu, nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania instrumentów zarządzania społeczną odpowiedzialnością w nowoczesnej organizacji.

Adresaci:

Studia przeznaczone dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu: zarówno reprezentujących firmy duże, jak i małe i średnie; specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych; osoby zainteresowane perspektywami rozwoju problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jako polityki; pracowników sektora publicznego, pracowników naukowych, pracowników organizacji pozarządowych oraz firm konsultingowych.

Korzyści dla uczestnika:

  • usystematyzowanie wiedzy związanej z zarządzaniem organizacją w zakresie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • przybliżenie najnowszych aspektów prawnych i instytucjonalnych związanych z funkcjonowaniem organizacji w wymiarze europejskim i globalnym, które dotyczą jej codziennego funkcjonowania w otoczeniu lokalnym;
  • poznanie nowych narzędzi zarządzania organizacją w kontekście relacji z otoczeniem;
  • nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji pozwalających na optymalizację działalności organizacji związanej ze społeczną odpowiedzialnością;
  • rozwój kompetencji społecznych i osobistych pomocnych w rozpoczęciu kariery zawodowej lub nabyciu nowych specjalności pomocnych w dalszym rozwoju zawodowym;
  • maksymalne upraktycznienie przekazywanej wiedzy dzięki rozwiązywaniu konkretnych przypadków biznesowych oraz interaktywnym formom pracy.

Partnerzy  programu:

Polish Governance Institute

+48 71 333 11 33

kontakt: podyplomowe@handlowa.eu

Pn.-Pt. 8:30-16:30


Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon