Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu  jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także liczne studia podyplomowe, w tym MBA, prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi. Marka WSH jest rozpoznawalna i ceniona w środowisku akademickim i gospodarczym w kraju i na świecie.

Podstawą kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej jest uczenie się w praktyce. Oznacza to, że na wszystkich kierunkach studiów szczególny nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności praktycznych, niezbędnych w biznesie, takich jak: przedsiębiorczość, przywództwo, praca zespołowa, podejmowanie decyzji, negocjacje, sztuka prezentacji, nauka języków obcych. Uczymy studentów biznesu poprzez analizowanie rzeczywistych sytuacji i omawianie ich podczas wykładów, ćwiczeń i projektów.
Wprowadziliśmy nowatorskie modułowe programy kształcenia, opracowane przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami, przygotowujące do wykonywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie. Uwzględniają one nowoczesne aktywizujące formy zajęć, m.in. case studies, treningi menedżerskie, gry decyzyjne TOPSIM, wycieczki dydaktyczne do firm, zajęcia terenowe w kraju i za granicą.
W WSH panuje życzliwa, przyjazna atmosfera. Każdy student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z władzami uczelni i wykładowcami. Szczególną uwagę zwracamy na profesjonalną obsługę studenta. Pracownicy administracyjni Centrum Obsługi Studenta są do dyspozycji, służąc pomocą i radą.

władze uczelni

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon