Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to jedna z pierwszych niepublicznych uczelni na Dolnym Śląsku.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu powstała z inicjatywy dr Ireny Tomys uzyskując uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i marketing. 

Wizja utworzenia prywatnej szkoły wyższej o profilu biznesowym zrodziła się w 1995 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie wschodzącego rynku pracy w Polsce na wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerów. Dzięki współpracy z prestiżowymi niemieckimi szkołami wyższymi, a także przedstawicielami świata biznesu i nauki stworzony został ambitny program studiów, który zawierał realizację 5 strategicznych celów:

  • Kształcenie menedżerów dla biznesu krajowego i międzynarodowego.
  • Kształcenie zgodne z europejskimi standardami.
  • Kształcenie blisko praktyki.
  • Wysoka jakość kształcenia.
  • Współpraca międzynarodowa.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to dzisiaj ponad 18 lat historii:

15 stycznia  1997 r. - decyzja Ministra Edukacji Narodowej zezwalająca Założycielowi na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

30 kwietnia 1997 r. – decyzja Ministra Edukacji Narodowej o wpisaniu WSH do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 111

26 sierpnia 1997 r. – WSH została członkiem Internationales Intitut fur Europaische Bildung z siedzibą w Paderborn, Niemcy

30 września 2000 r. – graduacja pierwszych absolwentów studiów licencjackich kierunku Zarządzanie i marketing

9 maja 2002 r. - decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o przyznaniu Uczelni uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i marketing

1 października 2002 r. – akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM dla kierunku Zarządzanie i marketing

2003 r. – przyznanie pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Zarządzanie i marketing

lipiec 2004 r. – promocja pierwszych magistrów – absolwentów magisterskich studiów uzupełniających.

15 lutego 2005 r. – decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o nadaniu uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Europeistyka

19 maja 2005 r. – decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o nadaniu uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Turystyka i rekreacja

15 grudnia 2005 r. – WSH zostaje członkiem KRZaSP (Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich)

9 listopada 2006 r. – przyznanie WSH nagrody „Dolnośląski Certfikat Gospodarczy”

listopad 2007 r. – przyznanie WSH nagrody „Dolnośląski Klucz Sukcesu”

21 maja 2009 r. - przyznanie pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Turystyka i rekreacja na poziomie zawodowym

wrzesień 2009 r. - nawiązanie współpracy z American University w Waszyngtonie (USA) i podpisanie umowy partnerskiej.

24 września 2009 r. – WSH została członkiem stowarzyszenia CEEMANN (Central and East European Managament Development Association)

16 października 2009 r.  – nadanie Wydziałowi Ekonomiczno - Menadżerskiemu Wyższej Szkoły Handlowej uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja

wrzesień 2010 r. – przeprowadzka do nowej siedziby WSH przy ul. Ostrowskiego 22

wrzesień 2010 r. -   sześciu wykładowców WSH odbywa trzymiesięczny staż naukowy na American University w Waszyngtonie w ramach programu „Kształcimy dla Pracy”

22 luty 2011 r. - nadanie Wydziałowi Ekonomiczno - Menadżerskiemu Wyższej Szkoły Handlowej uprawnień do prowadzenia studiów Europeistyka - studia drugiego stopnia

29 marca 2011 r. - nadanie Wydziałowi Ekonomiczno - Menadżerskiemu Wyższej Szkoły Handlowej uprawnień do prowadzenia studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia

maj 2011 r. - WSH w Rankingu Uczelni Niepublicznych (Perspektywy/Rzeczpospolita) jako Najlepsza Biznesowa Uczelnia Na Dolnym Śląsku

październik 2011 r. – uruchomienie pierwszej edycji studiów MBA we współpracy z Leipzig Graduate School of Management

wrzesień 2012 r. - czterech kolejnych wykładowców WSH odbywa trzymiesięczny staż na American University w Waszyngtonie

luty 2013 r. - rektorem Uczelni zostaje, założyciel dr Irena Tomys

marzec 2013 r. - aktualizacja oferty studiów Podyplomowych i MBA, we współpracy ściśle z partnerami biznesowymi.

maj 2014 r. - w utrzymuje pozycję Lidera Prywatnych Uczelni Biznesowych na Dolnym Śląsku (Ranking Perspektywy/Rzeczpospolita)

wrzesień 2014 r.  - WSH poszerza grono zagranicznych uczelni partnerskich do ponad 50.  Nawiązanie współpracy z elitarnymi uczelniami: University of Macedonia -Department of Business Administration, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), UiT – The Arctic University of Norway

maj 2015 r. - WSH wprowadziła nowy kierunek studiów licencjackich Finanse i rachunkowość - profil prkatyczny.

sierpień 2015 r.
- Polska Komisja Akredytacyjna przynaje WSH pozytwną ocenę kierunku Turystyka i Rekreacja 

grudzień 2015 r. - Polska Komisja Akredytacyjna przynaje WSH pozytywną ocenę kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

styczeń 2016 r. - WSH wprowadziła nowy kierunek studiów licencjackich Informatyka. 

inauguracja roku akademickiego

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon