Egzaminy TELC - informacje ogólne

Wyższa Szkoła Handlowa jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, posiadającym licencję na przeprowadzanie egzaminów TELC (The European Language Certificates) i współpracującym z Centrum Egzaminacyjnym TELC w Rzeszowie - instytucją partnerską TELC GmbH z Frankfurtu nad Menem.
Pozytywny wynik zdanego egzaminu jest jednoznaczny z otrzymaniem TELC – certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na danym poziomie. Certyfikaty wystawiane są przez TELC GmbH we Frankfurcie nad Menem.
WSH przeprowadza egzaminy TELC z języka angielskiego i niemieckiego na poziomach B1 i B2.
Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej. Poszczególne poziomy różnią się od siebie stopniem trudności oraz rodzajem zadań.

Część pisemna obejmuje: rozumienie tekstu czytanego, test gramatyczno-leksykalny, rozumienie tekstu słuchanego, napisanie listu prywatnego (poziom B1) lub oficjalnego (poziom B2).
Część pisemna sprawdzana jest komputerowo w TELC GmbH we Frankfurcie nad Menem.

Część ustna polega na rozwiązaniu trzech zadań, które dwaj kandydaci wykonują podczas przeprowadzanej między sobą rozmowy. Tę część oceniają licencjonowani egzaminatorzy.

Okres oczekiwania na wyniki egzaminu oraz - w przypadku uzyskania oceny pozytywnej - na Certyfikaty TELC wynosi 6-8 tygodni.

Dlaczego warto zdawać egzaminy TELC?

Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne - wewnętrzne lub końcowe na wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych.
Na podstawie certyfikatów TELC (poziom B1 i B2) każdy student WSH może zostać zwolniony z wewnętrznego egzaminu językowego, objętego obowiązkowym programem studiów.
Egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w polskiej służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Kursy przygotowujące do egzaminów TELC

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach przygotowujących do egzaminów TELC, organizowanych przez Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji, mieszczący się we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 22

e-mail: sekretariat@wibe.com
tel. 71 333 11 45 / 71 373 22 34.

WIBE, jako Założyciel WSH ściśle współpracuje z Uczelnią w zakresie przeprowadzania zajęć z języków obcych.

Najbliższe egzaminy TELC w WSH


Zapisy przyjmuje/ informacji udziela Koordynator TELC w WSH

mgr Małgorzata Terpiłowska
pokój 1/3 (Biuro Rekrutacji)
e-mail: malgorzata.terpilowska@handlowa.eu
tel.: 71 333 11 07

Istnieje możliwość zorganizowania egzaminu na życzenie uczestników. Warunkiem zorganizowania egzaminu jest zebranie grupy min. 8 osób na dany poziom i język.

Zapisując się należy podać następujące informacje:

  • Rok i kierunek studiów (studenci WSH)
  • Język i poziom egzaminu
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon