Wykaz publikacji

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenie, doświadczenia, rekomendacje, M. Madej, A. Faron, W. Maciejewski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2016.  Pobierz
2. Uwarunkowania budżetu czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Wrocławia i wybranych miejscowości Bawarii oraz jego wykorzystania na rekreację i turystykę. Zygmunt Sawicki, Kazimierz Klementowski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2016 Pobierz
3.

Zarządzanie gospodarką odpadami : nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian / red. nauk. Teresa Kupczyk, Mariusz Żebrowski, Katarzyna Sosnowska, Irena Tomys. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2015. 

Pobierz
4. Competencies of management staff in the knowledge -based economy. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2014 Pobierz
5. Kompetencje kardy kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Teresa Kupczyk, Difin, Warszawa 2013 Pobierz
6. Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - korzyści, problemy, dobre praktyki, propozycje zmian. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2013 Pobierz
7. Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2013 PobierzPobierz dokument: Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu
8. Statystyka matematyczna: dla kierunku Zarządzanie, na studiach drugiego stopnia, Wojciech Kordecki, WSH, Wrocław 2013 PobierzPobierz dokument: Statystyka matematyczna
9. Źródła kryzysów i konfliktów. T. 1. Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata, Bogusław Barnaszewski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń, WSH, Wrocław, 2011
10. Źródła kryzysów i konfliktów. T. 2. Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne, Bogusław Barnaszewski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń, WSH, Wrocław, 2011
11. Nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych, red. Janusz Olearnik, WSH, Wrocław 2011
12. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy: różnice między kobietami i mężczyznami, Teresa Kupczyk, Difin, Warszawa 2011
13. Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia pracowników przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2011
14. Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych zmian w otoczeniu, Barbara Olszewska, Joanna Kubicka, Difin, Warszawa 2010
15. Opieka farmaceutyczna w Polsce - warunki i szanse wdrożenia, red. nauk. Katarzyna Szalonka, WSH, Wrocław; Continuo, Wrocław 2010
15. Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2010
16. Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020, red. nauk. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 201 PobierzPobierz dokument: Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
17. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. nauk. Józef Puchalski, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2010 PobierzPobierz dokument: Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi
18. Zawodność państwa. Zawodność rynku, red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2010
19. Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2009 PobierzPobierz dokument: Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy
20. Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2009 PobierzPobierz dokument: Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów
21. Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2009 PobierzPobierz dokument: Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem
22. Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2009
23. Europejski System Akumulacji i Transferu Ocen (ECTS) w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, WSH, Continuo, Wrocław 2003 (również w angielskiej wersji językowej)

Seria: Zeszyty Naukowe WSH

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. Zeszyt Naukowy 2/2008. Przedsiębiorstwo - Konkurencja - Gospodarka. red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2008
2. Zeszyt Naukowy 1/2007. Zarządzanie - Przedsiębiorstwo - Rynek. red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2007

Seria: Badania

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
2. Ochrona informacji w systemach informatycznych: historia 40 lat wzlotów i upadków w badaniach naukowych, Zygmunt Topolewski, WSH, Wrocław 2008
4. Multimedialne nauczanie języków obcych dla kadry kierowniczej w projekcie LEOMEP-Multi. Podejście interkulturowe, red. Małgorzata Słabicka, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003
5. Komputerowe zabezpieczenie poufności informacji w zarządzaniu, Zygmunt Topolewski, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002
6. Marketing na rynku farmaceutycznym, Katarzyna Szalonka, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002
7. Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie, red. Małgorzata Gableta, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001

Seria: Dydaktyka

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. Elementy statystyki. Teoria, przykłady i zadania, praca zb. pod red. Mieczysława Rymarczyka, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2006
2. Ekologia z elementami ochrony środowiska, Agnieszka Nawirska, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2006
3. Rynek kapitałowy. Uczestnicy. Wybrane instrumenty rynku kapitałowego, Grażyna Berentowicz - Sobczak, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003
4. Bankowa obsługa firmy. Aspekty prawne i ekonomiczne, Urszula Mleczko, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003
5. Ekonomika handlu, Janusz Marak, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2000

Seria:Monografie/Konferencje

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. Tourism role in the regional economy. Vol. IV. Regional tourism product - theory and practice, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2013 (jęz. ang.)
2.

Tourism role in the regional economy. Vol. III. Social, healted-related, economic and spatial conditions of disabled people's tourism development, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2011 (jęz. ang.)

3. Rola turystyki w gospodarce regionu. Vol. II. Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2009
4. Dynamika klastra: zarys teorii i metodyka badań, Jolanta Góra, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2008
5. Współczesne kierunki i problemy rozwoju handlu, red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2008
6. Gospodarka społeczna w Europie, red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska, WSH, Wrocław 2008
7. Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Europie, red. nauk. Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, WSH, Wrocław 2008
8. Rola turystyki w gospodarce regionu, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2007
9. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Paweł Turczyński, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2007
10. Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, red. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2007
11. Teoria i zastosowanie dynamicznego systemu ochrony informacji, Zygmunt Topolewski, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005
12. Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy, Anna Cierniak - Emerych, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005
13. Podstawy i rozwój e-biznesu, Robert Kański, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005
14. Międzynarodowa Konferencja: Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, red. Grażyna Światowy, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001
15.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: E-commerce. Handel internetowy, red. nauk. Jerzy Wawrzynek, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2000

Seria: Mam pomysł na biznes (w ramach programu Pierwsza Praca)

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. Biznesplan - start do sukcesu,  Magdalena Dunikowska, Piotr Kubiński, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2004
2. Jak zatrudnić pracownika, Dominika Bąk, Agnieszka Jagoda-Lenartowicz, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2004
3. Na początek wszystkie formalności, Stanisław Grodzki, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003
4. Najważniejsze to plan marketingowy, Janusz Olearnik, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003

Wykaz publikacji WSH - pobierz w pliku Excel

wsh we wrocławiu budynek uczelni

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon