Wykaz publikacji

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenie, doświadczenia, rekomendacje, M. Madej, A. Faron, W. Maciejewski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2016.  Pobierz
2. Uwarunkowania budżetu czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Wrocławia i wybranych miejscowości Bawarii oraz jego wykorzystania na rekreację i turystykę. Zygmunt Sawicki, Kazimierz Klementowski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2016 Pobierz
3.

Zarządzanie gospodarką odpadami : nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian / red. nauk. Teresa Kupczyk, Mariusz Żebrowski, Katarzyna Sosnowska, Irena Tomys. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2015. 

Pobierz
4. Competencies of management staff in the knowledge -based economy. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2014 Pobierz
5. Kompetencje kardy kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Teresa Kupczyk, Difin, Warszawa 2013 Pobierz
6. Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - korzyści, problemy, dobre praktyki, propozycje zmian. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2013 Pobierz
7. Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2013 PobierzPobierz dokument: Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu
8. Statystyka matematyczna: dla kierunku Zarządzanie, na studiach drugiego stopnia, Wojciech Kordecki, WSH, Wrocław 2013 PobierzPobierz dokument: Statystyka matematyczna
9. Źródła kryzysów i konfliktów. T. 1. Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata, Bogusław Barnaszewski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń, WSH, Wrocław, 2011
10. Źródła kryzysów i konfliktów. T. 2. Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne, Bogusław Barnaszewski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń, WSH, Wrocław, 2011
11. Nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych, red. Janusz Olearnik, WSH, Wrocław 2011
12. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy: różnice między kobietami i mężczyznami, Teresa Kupczyk, Difin, Warszawa 2011
13. Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia pracowników przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2011
14. Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych zmian w otoczeniu, Barbara Olszewska, Joanna Kubicka, Difin, Warszawa 2010
15. Opieka farmaceutyczna w Polsce - warunki i szanse wdrożenia, red. nauk. Katarzyna Szalonka, WSH, Wrocław; Continuo, Wrocław 2010
15. Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2010
16. Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020, red. nauk. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 201 PobierzPobierz dokument: Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020
17. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. nauk. Józef Puchalski, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2010 PobierzPobierz dokument: Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi
18. Zawodność państwa. Zawodność rynku, red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2010
19. Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2009 PobierzPobierz dokument: Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy
20. Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2009 PobierzPobierz dokument: Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów
21. Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2009 PobierzPobierz dokument: Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem
22. Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2009
23. Europejski System Akumulacji i Transferu Ocen (ECTS) w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, WSH, Continuo, Wrocław 2003 (również w angielskiej wersji językowej)

Seria: Zeszyty Naukowe WSH

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. Zeszyt Naukowy 2/2008. Przedsiębiorstwo - Konkurencja - Gospodarka. red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2008
2. Zeszyt Naukowy 1/2007. Zarządzanie - Przedsiębiorstwo - Rynek. red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2007

Seria: Badania

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
2. Ochrona informacji w systemach informatycznych: historia 40 lat wzlotów i upadków w badaniach naukowych, Zygmunt Topolewski, WSH, Wrocław 2008
4. Multimedialne nauczanie języków obcych dla kadry kierowniczej w projekcie LEOMEP-Multi. Podejście interkulturowe, red. Małgorzata Słabicka, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003
5. Komputerowe zabezpieczenie poufności informacji w zarządzaniu, Zygmunt Topolewski, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002
6. Marketing na rynku farmaceutycznym, Katarzyna Szalonka, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002
7. Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie, red. Małgorzata Gableta, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001

Seria: Dydaktyka

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. Elementy statystyki. Teoria, przykłady i zadania, praca zb. pod red. Mieczysława Rymarczyka, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2006
2. Ekologia z elementami ochrony środowiska, Agnieszka Nawirska, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2006
3. Rynek kapitałowy. Uczestnicy. Wybrane instrumenty rynku kapitałowego, Grażyna Berentowicz - Sobczak, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003
4. Bankowa obsługa firmy. Aspekty prawne i ekonomiczne, Urszula Mleczko, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003
5. Ekonomika handlu, Janusz Marak, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2000

Seria:Monografie/Konferencje

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. Tourism role in the regional economy. Vol. 7. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Cultural tourism products in Poland, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Marta Drozdowska, WSH, Wrocław 2016 (jęz. ang.)
2. Tourism role in the regional economy. Vol. 6. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Theoretical framework and European examples, ed. Jerzy Wyrzykowski Janusz Marek, Sylwia Toczek-Werner, WSH, Wrocław 2016 (jęz. ang.)
3. Tourism role in the regional economy. Vol. IV. Regional tourism product - theory and practice, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2013 (jęz. ang.)
4.

Tourism role in the regional economy. Vol. III. Social, healted-related, economic and spatial conditions of disabled people's tourism development, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2011 (jęz. ang.)

5. Rola turystyki w gospodarce regionu. Vol. II. Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2009
6. Dynamika klastra: zarys teorii i metodyka badań, Jolanta Góra, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2008
7. Współczesne kierunki i problemy rozwoju handlu, red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2008
8. Gospodarka społeczna w Europie, red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska, WSH, Wrocław 2008
9. Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Europie, red. nauk. Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, WSH, Wrocław 2008
10. Rola turystyki w gospodarce regionu, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2007
11. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Paweł Turczyński, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2007
12. Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, red. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2007
13. Teoria i zastosowanie dynamicznego systemu ochrony informacji, Zygmunt Topolewski, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005
14. Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy, Anna Cierniak - Emerych, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005
15. Podstawy i rozwój e-biznesu, Robert Kański, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005
16. Międzynarodowa Konferencja: Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, red. Grażyna Światowy, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001
17.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: E-commerce. Handel internetowy, red. nauk. Jerzy Wawrzynek, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2000

Seria: Mam pomysł na biznes (w ramach programu Pierwsza Praca)

Lp. Tytuł, wydawnictwo Do pobrania
1. Biznesplan - start do sukcesu,  Magdalena Dunikowska, Piotr Kubiński, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2004
2. Jak zatrudnić pracownika, Dominika Bąk, Agnieszka Jagoda-Lenartowicz, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2004
3. Na początek wszystkie formalności, Stanisław Grodzki, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003
4. Najważniejsze to plan marketingowy, Janusz Olearnik, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003

Wykaz publikacji WSH - pobierz w pliku Excel

wsh we wrocławiu budynek uczelni

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon