WSPÓŁPRACA KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZANIU

Konferencja naukowa w WSH

01-04-2013

26 marca w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pt. „WSPÓŁPRACA KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZANIU – KORZYŚCI, PROBLEMY I KONIECZNE ZMIANY”, organizowanej przez naszą Uczelnię.

Ponad dwieście osób - przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, prezesi zarządów, kadra menedżerska oraz pracownicy działów personalnych dolnośląskich przedsiębiorstw i korporacji, wzięło udział w międzynarodowej debacie o współpracy kobiet i mężczyzn w zarządzaniu.

Spotkanie w gronie specjalistów, którego gospodarzem była Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu,  służyło wymianie doświadczeń oraz opracowaniu wniosków na przyszłość ze wskazaniem nowych obszarów działań. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja aktualnych wyników badań, które potwierdziły, że kompetencje kobiet w zarządzaniu nie są współcześnie w pełni wykorzystywane. – Coraz więcej badań wskazuje, że różnorodność w zarządzaniu, w tym ze względu na płeć, jest ekonomicznie opłacalna, ale wciąż nie wszyscy pracodawcy znają wyniki tych badań i nie zabiegają o promowanie kobiet na stanowiska w zarządach czy radach nadzorczych. – podkreśliła dr Ewa Lisowska z SGH w Warszawie. – Warto byłoby podjąć więcej badań wraz z szerokim upowszechnieniem wyników na temat korzyści wynikających ze współpracy w zarządzaniu kobiet i mężczyzn oraz lepszego spożytkowania przez pracodawców różnorodności płciowej w zarządzaniu. – zauważyła dr inż. Teresa Kupczyk, Prorektor ds. naukowo-badawczych WSH, pomysłodawczyni konferencji.

Wśród gości, którzy rozpoczęli dyskusję, znaleźli się m.in. Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Ewa Wolak – Poseł na Sejm RP, dr Irena Tomys – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Jerzy Więcławski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD oraz prof. dr hab. Roman Kołacz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Głos w imieniu przedsiębiorców zabrał dr Andrzej Kalisz – Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska, który prezentował powody tak wolnego postępu w sferze większego uczestnictwa kobiet w zarządzaniu. – W oczach pracodawców kobieta to pracownik podwyższonego ryzyka. – tłumaczył dr Kalisz. – Szklany sufit sam nie pęknie. Należy konsekwentnie i skutecznie usuwać bariery, edukować w zakresie zmiany stereotypów płci, rozwijać elastyczne formy organizacji pracy, zwiększać udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków domowych. Jak sytuacja wygląda w lepiej rozwiniętych gospodarkach? Czy pozostajemy w tyle? – Kobiety stanowią 46%  pracowników w USA, zarabiają 82 centy, podczas gdy mężczyźni za tę samą pracę otrzymują 1 dolara, mężczyzna zaraz po studiach zaczyna pracę z pensją wyższą niż kobieta z tym samym wykształceniem, a 97% dyrektorów w największych amerykańskich biznesach to mężczyźni. – opowiadała Iwetta Pyc, Academic Director z American University.

Wnioski z konferencji są jednoznaczne: zaangażowanie kobiet w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości tworzy olbrzymi potencjał. Gospodarki i społeczeństwa, które zaczną z niego korzystać zyskają olbrzymie korzyści. Idąc tym tropem, znaczenia nabierają programy pomagające kobietom realizować się zawodowo, zachowując jednocześnie harmonię z życiem prywatnym. O takich dobrych praktykach opowiedziała Izabela Olszewska, Dyrektor ds. Finansów, Członek Zarządu IBM Global Services Delivery Centre Polska sp. z o.o. – Różnorodność w pojęciu IBM jest koniecznością biznesową szczególnie dla organizacji globalnej, a także drogą do osiągania sukcesów oraz inwestycją w przyszłość. Kobiety stanowią 30% pracowników IBM, 25% kadry kierowniczej, 15% to wyższa kadra zarządzająca z czego 2/3 to matki pracujące. – wyliczała Olszewska. – W ramach IBM na poziomie globalnym funkcjonuje wiele wewnętrznych organizacji kobiecych, których celem jest promowanie kobiet na stanowiska kierownicze, wspieranie zatrudniania kobiet oraz rozwój ich potencjału zawodowego i umiejętności przywódczych. IBM wdrożył również programy mentoringu i edukacji biznesowej dedykowane wyłącznie dla kobiet. – dodała.

 Rada Naukowo-Programowa Konferencji 
 • Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Radosław Mołoń, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
 • prof. Magdalena Środa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet w Wilnie
 • Renata Berent-Mieszczanowicz, Przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet Rady Krajowej
 • Iwona Flis, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu
 • prof. Małgorzata Fuszara, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet
 • prof. dr hab. Małgorzata Gableta, Kierownik Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Lilla Jaroń, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki
 • dr Andrzej Kalisz, Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska
 • prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch, Zastępca Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Ewa Lisowska, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Tadeusz Listwan, Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Kadrami
 • Irena Nowak, Wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Dolnego Śląska
 • Izabela Olszewska, Dyrektor ds. Finansów, Członek Zarządu  IBM Global Services Delivery Centre Polska sp. z o.o.
 • Beata Pierzchała, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku”
 • Iza Pigan, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Lasu
 • Iwetta Pyc, Academic Director, Assistant Professor, American University
 • dr hab. Anna Rakowska, Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwer-sytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Elżbieta Woźniakowa, Wiceprezeska Federacji Polskie Lobby Kobiet
 • dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, Zakład Europeistyki, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski
 • Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • dr Irena Tomys, Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
 • dr inż. Teresa Kupczyk, Prorektor ds. naukowo-badawczych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu — przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon