Niezależnie od kierunku studiów towarzyszy nam jedna filozofia: koncentracja na studencie oraz dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług.

Uczelnia wspierana jest zarówno przez lokalne instytucje, takie jak Dolnośląska Izba Gospodarcza jaki i najlepsze europejskie uczelnie, jak choćby HHL Graduate School of Management w Lipsku.

partnerzy uczelni

Partnerzy i organizacje zagraniczne

American University Washington D.C

American University Washington D C

Partner WSH w zakresie organizacji staży dla wykładowców WSH (w roku akademickim 2010/2011 6 wykładowców odbyło 3-miesięczny staż na AU, a w roku 2012/13 na staż wyjechało 4 wykładowców), wymiany studenckiej oraz 3-miesięcznego letniego programu studiów połączonych z praktyką dla studentów WSH.

Więcej: www.american.eduWięcej o American University Washington D.C

Leipzig Graduate School of Management

Leipzig Graduate School of Management (HHL) jest prywatną Uczelnią w Niemczech, jedną z najstarszych, biznesowych uczelni na świecie. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu we współpracy z HHL uruchomiła prestiżowe, dwuletnie studia MBA prowadzone w 100% w języku angielskim.

Więcej: www.hhl.deWięcej o Leipzig Graduate School of Management

CEEMAN

Wyższa Szkoła Handlowa jest członkiem prestiżowej organizacji CEEMAN (Central and East European Managment Development Association). CEEMAN wspiera swoich członków w pracach nad zapewnieniem najwyższych standardów jakości zarządzania i kształcenia.

Organizacja stanowi również platformę spotkań dla uczelni kształcących na kierunku zarządzanie i instytutów badawczych, ustanowioną w celu promocji współpracy oraz wymiany doświadczeń.

Więcej: www.ceeman.orgWięcej o CEEMAN

AACSB

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest członkiem AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) obejmującego swoim zasięgiem placówki edukacyjne z całego świata, co daje naszym studentom gwarancją bardzo wysokiego poziomu nauczania.

Więcej: www.aacsb.eduWięcej o AACSB

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o.

Instytut znany wcześniej pod nazwą Polsko Niemiecki Instytut Nauki w Językach Obcych "die Sprachwerkstatt" powstał w 1994 roku z inicjatywy dr Ireny Tomys. Na początku swojej działalności Instytut prowadził kursy języków obcych i szkolenia w językach obcych. W 1997 roku "die Sprachwerkstatt" utworzył Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu, prestiżową prywatną uczelnię biznesową. Dzisiaj, korzystając z osiągnięć i  dorobku kadry dydaktyczno-naukowej WSH, a także z własnych doświadczeń i osiągnięć partnerów zagranicznych Instytut oferuje szeroki wybór kursów specjalistycznych i szkoleń zawodowych. To instytucja edukacyjna kształcąca nowoczesne kadry menedżerskie dla potrzeb biznesu.

Więcej informacji o WIBE na stronie internetowej: www.wibe.wroc.plWięcej o Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o.

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Uczelnia jest aktywnym członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Więcej informacji na temat Dolnośląskiej Izby Gospodarczej na stronie internetowej: www.dig.wroc.plWięcej o Dolnośląska Izba Gospodarcza

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Wyższa Szkoła Handlowa jest posiadaczem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu dla najlepszej dolnośląskiej instytucji edukacyjnej. To prestiżowe wyróżnienie nasza Uczelnia otrzymała od Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajduje się na stronie: www.dolnyslask.wroc.plWięcej o Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Związek Pracodawców Dolnego Śląska

Związek Pracodawców Dolnego Śląska

Uczelnia od wielu już lat utrzymuje stałe i bardzo dobre kontakty ze Związkiem Pracodawców Dolnego Śląska. Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej Irena Tomys jest członkiem Zarządu Związku.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: www.zpds.com.pl/zpdsWięcej o Związek Pracodawców Dolnego Śląska

Stowarzyszenie FORUM Europa przy Konsulacie Niemiec we Wrocławiu

Stowarzyszenie FORUM Europa przy Konsulacie Niemiec we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa jest niemal od początku swojego istnienia obecna na spotkaniach i aktywna w wydarzeniach inicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM Europa, ciesząc się dobrą opinią i dużym autorytetem.

Więcej: www.ef.com.plWięcej o Stowarzyszenie FORUM Europa przy Konsulacie Niemiec we Wrocławiu

Konwent Wyższej Szkoły Handlowej

Zespół doradczy złożony z uznanych specjalistów reprezentujących świat nauki, biznesu i administracji. Konwent Wyższej Szkoły Handlowej zajmuje się opiniowaniem podejmowanych inicjatyw, które mają służyć rozwojowi Uczelni oraz ożywieniu życia akademickiego oraz konsultacją współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową, a przedsiębiorstwami Wrocławia i Dolnego Śląska.

Rada Konsultacyjna dla kierunku Turystyka i rekreacja Wyższej Szkoły Handlowej

W skład Rady wchodzą prezesi największych instytucji i organizacji turystycznych na Dolnym Śląsku, dyrektorzy hoteli i wykładowcy Katedry Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie programów studiów, tematyki prac dyplomowych oraz profilu praktyk zawodowych.

Władze Miasta i Województwa

Uczelnia utrzymuje stałe kontakty z władzami Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Jest obecna we wszystkich istotnych przedsięwzięciach przez nie inicjowanych, ma dobrą opinię i cieszy się życzliwością władz. Jako jedyna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku w listopadzie 2006 roku Wyższa Szkoła Handlowa została doceniona zaszczytnym wyróżnieniem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, przyznawanym przez władze województwa dolnośląskiego. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, stanowiącym uhonorowanie tych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska, które poprzez swoją działalność wnoszą istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowią wizytówkę jakości i nowoczesności.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Studenci Wyższej Szkoły Handlowej od kilku lat organizują akcję honorowego oddawania krwi. Wampiriada przygotowywana jest w ścisłej współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Domy dziecka, zakłady opiekuńczo-lecznicze

Prężnie działającym organem Wyższej Szkoły Handlowej w środowisku lokalnym jest uczelniany Samorząd Studencki, współpracujący aktywnie z domami dziecka, zakładami opiekuńczymi i wieloma innymi instytucjami, w których szeroko pojęta pomoc jest zawsze mile widziana. Do najważniejszych osiągnięć Samorządu Studenckiego w działalności na płaszczyźnie lokalnej należą:

  • wizyty studentów w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu,
  • wizyty w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach, powiązane z organizacją Dnia Dziecka dla dzieci z Zakładu,
  • zbiórki pieniędzy dla Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich i zorganizowanie podopiecznym wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych.

Główni Partnerzy Uczelni w wymiarze ogólnopolskim to:

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
3. Polska Komisja Akredytacyjna
4. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
5. Fundacja Rektorów Polskich
6. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
7. Polskie uczelnie publiczne i niepubliczne
8. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
9. Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM
10. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr
11. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
12. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
13. Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Główni Partnerzy Uczelni na rynku zagranicznym - więcej >>

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon