Unijne dotacje zmieniają Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu.

Już od ośmiu lat korzystamy z możliwości, jakie niosą Fundusze Europejskie. Dzięki dotacjom realizujemy ambitne programy kształcenia dla naszych studentów, kadry dydaktyczno - naukowej oraz dla całej społeczności Dolnego Śląska. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do roku 2013 wydamy kwotę 8.300.000 zł. Poniżej przedstawiamy realizowane projekty, współfinansowane ze środków unijnych.

"Równy Komiks. Ogólnopolska kampania na rzecz równości szans na rynku pracy”

Projekt realizowany w okresie 2013-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt dotyczy promocji równego dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Polega na opracowaniu i wydrukowaniu komiksu oraz zaprojektowaniu planu zajęć równościowych dla uczniów szkół średnich. Materiały te będą przekazywane szkołom średnim w całym kraju. Stworzono także interaktywną stronę dla uczniów, na której mogą poszerzać i sprawdzać swoją wiedzę. W planach jest również przygotowanie filmu dla pracodawców zachęcającego do zastosowania dobrych praktyk.

Więcej na stronie: www.rownykomiks.pl

"Odpowiadamy na wyzwania nowych rynków - innowacyjna edukacja menedżerska"

Projekt realizowany w okresie 2010-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt służył wzmocnieniu i rozwojowi potencjału dydaktycznego WSH oraz zwiększeniu liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Uczelnia wypracowała specjalność w języku angielskim „Organizator Megaimprez” na studiach drugiego stopnia kierunku „Zarządzanie”. Modyfikacja programów nauczania, rozwój platformy e-learningowej oraz wprowadzenie przedmiotów związanych z praktyką biznesu znacząco wpłynęły na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. W ramach projektu wykształcono ponad 40 wysokiej klasy specjalistów, którzy bez przeszkód będą łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym.

"Kształcimy dla pracy"

Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu była modyfikacja programów nauczania, zmiana sposobu kształcenia za pomocą bardziej efektywnego wykorzystania technik multimedialnych, rozbudowa platformy e-lerningowej i wyposażenie laboratoriów komputerowych w profesjonalny sprzęt. Uczelnia utworzyła unikalną specjalność w języku angielskim „International Business & Trade” na studiach II Stopnia „Zarządzanie”. Zrealizowano także 6 darmowych szkoleń dla osób spoza uczelni oraz 3 programy dokształcania dla pracowników WSH: kurs języka angielskiego, kurs technik multimedialnych oraz trzymiesięczny staż w American University w Waszyngtonie.

"Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku" w partnerstwie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą

Projekt realizowany w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu było badanie dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących na Dolnym Śląsku, na tle Europy i świata. Badania zostały zrealizowane przez zespół wysokiej klasy specjalistów ze świata nauki i biznesu i objęły 1000 przedstawicieli przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki zostały wydane w ramach projektu w postaci 6 publikacji, zorganizowano także 4 konferencje.

"Przyszłość jest Kobietą"

Zadanie publiczne pt. „Przyszłość jest Kobietą”, projekt realizowany w latach 2007-2009 w ramach Konkursu Dotacji - „Fundusze strukturalne na poziomie NSS”, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt obejmował badanie pt. „Kobiety w Zarządzaniu”, przeprowadzone na 400 kobietach menedżerach wyższego i średniego szczebla z terenu całej Polski. Badanie zrealizowano w 2008 roku, a jego wyniki zostały opublikowane w książce pt. ”Kobiety w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów”, dostępnej zarówno w wersji drukowanej, jak i pdf.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

logo EFS kapitał ludzki

projekty unijne

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon