Obserwując dynamiczny rozwój biznesu turystycznego na świecie, wynikający między innymi ze zmiany pokoleniowej z którą obecnie mamy do czynienia, przy współpracy praktyków i ekspertów stworzyliśmy program nauczania zgodny z najnowszymi trendami rozwoju gospodarki turystycznej.

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne). Ich głównym atutem jest praktyczny charakter kształcenia, tzn. praktyka podbudowana wiedzą teoretyczną wykładaną w niezbędnym zakresie oraz system modułowego kształcenia, który podzielił program na 6 grup treści przedmiotowych: ogólną, podstawową, kierunkową, praktyczną, specjalnościową i fakultatywną, tak by każdy student mógł sam określić swoją ścieżkę edukacji.

OPIS

Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej to praktyczne umiejętności i kompetencje dostosowane do nowoczesnej branży turystycznej połączone z najnowszą wiedzą teoretyczną.

W ramach oferujemy jedną z trzech specjalności do wyboru

 • Menedżer hotelarstwa i gastronomii, 
 • Menedżer turystyki uzdrowiskowej, spa i wellness, 
 • Menedżer turystyki aktywnej i sportu rekreacyjnego.

  Przygotowane przez naszych ekspertów specjalności korespondują z priorytetami rozwoju turystyki określonymi w programie rozwoju Dolnego Śląska.  Łącząc teorię z praktyką przygotowujemy do pracy w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i rekreacji. Wybierając ten kierunek będziesz miał możliwość udziału w międzynarodowych projektach oraz krajowych i zagranicznych praktykach, które będą odbywały się w wymiarze trzech miesięcy, podzielonych na miesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Przedmioty specjalizacyjne będą okazją do spotkania wybitnych menadżerów organizacji turystycznych. W czasie zajęć pracujemy na nowoczesnych metodach nauczania, takich jak studia przypadków czy gry dydaktyczne. Mariia Krasovska
Studentka TiR,

członek Samorządu Studenckiego WSH

SYLWETKA ABSOLWENTA

Jako Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na różnych kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów zwłaszcza w hotelach, biurach podróży, ośrodkach informacji i promocji turystycznej, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskowych, sportu rekreacyjnego oraz spa i wellness. Co więcej będziesz menadżerem przygotowanym do stworzenia i zarządzania własną firmą turystyczną lub rekreacyjną. Bogata wiedza ekonomiczna, społeczna i przyrodnicza oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni, a także w trakcie odbytych praktyk w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach wyróżnią Cię spośród innych kandydatów na rynku pracy.


Karolina Jakubenko
Absolwentka TiR,
Stewardessa w liniach lotniczych
Enter Air

Możliwości zatrudnienia

 • Biura podróży, 
 • Hotele i bazy noclegowe, 
 • Obiekty gastronomiczne, 
 • Ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiskowe, spa i wellness, 
 • Centra turystyki biznesowej, 
 • Centra sportu i rekreacji,
 • Parki tematyczne, 
 • Gospodarstwa agroturystyczne, 
 • Transport turystyczny,
 • Ośrodki informacji i promocji turystycznej, 
 • Urzędy administracji odpowiedzialne dla turystyki i rekreacji.

W 2015 roku kierunek został ponownie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, najważniejszą instytucję w Polsce, badającą jakość kształcenia. Oto opinia Prezydium PKA:

„…infrastruktura dydaktyczna uzyskuje ocenę „wyróżniającą”. W pełni pozytywne są kryteria: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, programy studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz system zapewniania jakości …”


Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon