Studia magisterskie na kierunku Turystyka i rekreacja to 3 semestry nauki, najnowsza wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w nowoczesnej gospodarce turystycznej.

Przy współpracy ekspertów i praktyków branży turystycznej opracowaliśmy program zgodny z najnowszymi trendami rozwoju gospodarki turystycznej. Połączyliśmy wysoką jakość kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym, co znajduje szczególne uznanie zarówno u naszych studentów jak i pracodawców. Wysokie standardy nauczania na kierunku Turystyka i rekreacja potwierdza najnowszy ranking „Wiadomości Turystycznych”, w którym Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu uzyskała miano uczelni prywatnej z najlepszym potencjałem naukowym na Dolnym Śląsku. Ponadto WSH plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni, które przygotowują swoich studentów do pracy w branży turystycznej.


W 2015 roku kierunek został ponownie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, najważniejszą instytucję w Polsce, badającą jakość kształcenia. Oto opinia Prezydium PKA:

„…infrastruktura dydaktyczna uzyskuje ocenę „wyróżniającą”. W pełni pozytywne są kryteria: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, programy studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz system zapewniania jakości …”

Studia magisterskie

Studia magisterskie (studia II stopnia) w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu trwają 1,5 roku (3 semestry) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne). Program studiów oparty jest o kształcenie modułowe, to znaczy, że na początku studiów program skoncentrowany jest na przedmiotach ogólnych, poprzez kierunkowe, aż do specjalnościowych - wybranych pod kątem przyszłej kariery zawodowej.

Ponadto studentom oferujemy:

 •  możliwość odbycia staży oraz praktyk zagranicznych w najatrakcyjniejszych destynacjach turystycznych świata (np. Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Grecja, Portugalia, Niemcy, Finlandia, etc.)
 • ofertę dydaktyczną dostosowaną do światowych trendów w turystyce i rekreacji
 • możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim
 • zajęcia terenoweMariia Krasovska
Studentka TiR, członek Samorządu Studenckiego WSH


Nasze specjalności kształcenia to:

 • Menedżer hotelarstwa i gastronomii,
 • Menedżer turystyki biznesowej,
 • Menedżer turystyki uzdrowiskowej, SPA i wellness
 • Menedżer turystyki aktywnej i sportu rekreacyjnego

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja:

 •  jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera turystyki i rekreacji,
 • posiada nie tylko szeroką wiedzę ale i niezbędne doświadczenie powiązane z wieloma sferami turystyki i rekreacji,
 •  to osoba wykształcona z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, nowych technologii teleinformatycznych oraz atrakcyjnych form dydaktycznych (udział w projektach, w tym międzynarodowych, warsztatach, wykładach anglojęzycznych),
 •  dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi i możliwością odbycia staży i praktyk zagranicznych, absolwenci nie mające barier w posługiwaniu się językiem obcym oraz posiadają umiejętność współpracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.


Karolina Jakubenko
Absolwentka TiR,
Stewardessa w liniach lotniczych
Enter Air

Możliwości zatrudnienia

 • Uruchomienie i prowadzenie własnej firmy turystycznej,
 • Przedsiębiorstwa i instytucje, których działalność związana jest z turystyką i rekreacją (biura podróży, hotele i inne obiekty bazy noclegowej turystyki, ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiskowe, spa i wellness, sportowe i rekreacyjne, centra turystyki biznesowej, ośrodki informacji i promocji turystycznej),
 •  Urzędy administracji rządowej i samorządowej właściwe dla turystyki i rekreacji,
 • Lokalne i regionalne organizacje turystyczne, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia związane z turystyką i rekreacją.


Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.