Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie dostosowane są do oczekiwań przyszłych pracodawców oraz dynamicznie zmieniającego się lokalnego i międzynarodowego rynku pracy.

Przy współpracy ekspertów i praktyków biznesu opracowaliśmy program zgodny z najnowszymi trendami rozwoju gospodarki. Połączyliśmy wysoką jakość kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym, co znajduje szczególne uznanie zarówno u naszych studentów jak i pracodawców.

STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne). W ramach kierunku Zarządzanie oferujemy studentom 4 specjalności odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy na określonych specjalistów:

• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Zarządzanie projektami
• Handel i sprzedaż
• Marketing i komunikacja w biznesie


Kształcimy modułowo – w programie studiów są realizowane 4 grupy treści przedmiotowych: kierunkowe, specjalnościowe, praktyczne (do wyboru realizowane modułami) oraz ogólne (do wyboru). Studentom oferujemy bardzo bogatą ofertę przedmiotów specjalizacyjnych, które są realizowane obligatoryjnie oraz przedmiotów praktycznych do wyboru. W ramach studiów przewidziane są 8 tygodniowe praktyki zawodowe. Całość programu opracowana jest, tak aby student mógł uzyskać kompetencje w zakresie wybranej specjalności.Jakub Strączek
Student ZA, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego "Podróźnik"

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów licencjackich jest specjalistą, który zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, rynków finansowych oraz mechanizmów gospodarki. Potrafi analizować sytuację wewnętrzną przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie biznesowe, wyciągać wnioski i dostosować działania do zmiennych trendów w gospodarce. Ponadto posiada umiejętności pozwalające na wykorzystanie potencjału pracowników, przekładające się na efektywność i skuteczną realizację celów przedsiębiorstwa. Zna techniki sprzedaży, umie prowadzić skuteczne negocjacje oraz posiada zdolności analityczne. sprzedaży, umie prowadzić skuteczne negocjacje oraz posiada zdolności analityczne. Absolwenci, którzy podczas studiów skorzystali z możliwości kształcenia w uczelni partnerskiej czy stażach i praktykach zagranicznych to osoby nie mające barier w posługiwaniu się co najmniej jednym językiem obcym oraz posiadające umiejętność współpracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.


Bernadetta Wasiuta-Siemasz
Absolwentka kierunku ZA

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  • Właściciel przedsiębiorstwa
  • Przedstawiciel handlowy
  • Koordynator projektów
  • Analityk biznesowy
  • Marketer
  • Handlowiec
  • Lider zespołu
  • Kierownik sklepu
  • Kierownik regionu w przedsiębiorstwach handlowych

zarządzanie opis kierunku

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.