Wyższa Szkoła Handlowa na kierunku Turystyka i Rekreacja - profil praktyczny oferuje innowacyjny program studiów przygotowany razem z praktykami z branży turystycznej. Dzięki niemu przygotujemy Cię do pracy w obsłudze ruchu turystycznego zgodnie z najnowszymi trendami występującymi w turystyce i rekreacji. 

STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia zaoczne). Ich głównym atutem jest czysto praktyczny charakter kształcenia, tzn. praktyka podbudowana wiedzą teoretyczną wykładaną w niezbędnym zakresie. Plan studiów obejmuje przedmioty ogólne, kierunkowe i trzy wyprofilowane bloki tematyczne (5-cio przedmiotowe). Praca licencjacka związana będzie z jednym, wybranym przez studenta blokiem tematycznym, który zostanie zapisany w dyplomie jako specjalizacja. Pozostałe bloki tematyczne będą podane w suplemencie do dyplomu i stanowić będą potwierdzenie zdobytych doświadczeń zawodowych.  


OPIS

Program kierunku Turystyka i rekreacja w dużej mierze opiera się na zajęciach praktycznych, które są prowadzone przez ekspertów tej branży. 
Podczas studiów każdy student będzie kształcił się w obrębie trzech bloków tematycznych:

 • Hotelarstwo i gastronomia,
 • Turystyka eventowa i poznawcza,
 • Turystyka aktywna i sporty rekreacyjne.

Stworzyliśmy program, który w pełni odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, ponieważ nasze kierunki kształcenia korespondują z priorytetowymi kierunkami rozwoju turystyki określonymi w Programie Rozwoju województwa Dolnośląskiego. Otrzymasz tu niezbędną wiedzę ekonomiczną, humanistyczną i przyrodniczą. Na przedmiotach specjalnościowych będziesz miał okazję spotkać wybitnych polskich i zagranicznych menadżerów organizacji turystycznych. Dodatkowo oferta studiów przewiduje siedem przedmiotów realizowanych w języku angielskim, z podziałem na stopień znajomości języka oraz czterodniowe zajęcia terenowe poświęcone produktom turystycznym i rekreacyjnym Dolnego Śląska i czterodniowe zajęcia terenowe dotyczące turystyki aktywnej w środowisku naturalnym (pojeziernym lub górskim). Pracować będziesz na nowoczesnych metodach nauczania, takich jak studia przypadków czy gry dydaktyczne. Zapewnimy Ci również ośmiotygodniowe praktyki zawodowe, w jednej z renomowanych instytucji, które z nami współpracują. 


Ewelina Racinowska
Studentka turystyki i rekreacji w WSH

SYLWETKA ABSOLWENTA

Jako absolwent tego kierunku będziesz posiadał umiejętności i doświadczenie w wielu sferach turystyki i rekreacji. Łącząc teorię z praktyką, przygotujemy Cię do pełnienia ról zawodowych w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i rekreacji. Nasz absolwent to osoba kreatywna i komunikatywna, wykształcona z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania (studia przypadków, gry dydaktyczne, debaty, dyskusje), nowych technologii teleinformatycznych oraz atrakcyjnych form dydaktycznych (udział w projektach, w tym międzynarodowych, warsztatach, wykładach anglojęzycznych, praktykach branżowych krajowych i zagranicznych). Dzięki międzynarodowej atmosferze na naszej uczelni nauczysz się funkcjonować w środowisku zróżnicowanym kulturowo.Patrycja Marczewska
Absolwentka kierunku turystyka i rekreacja 
Pracownik lini lotniczych EMIRATES na stanowisku Cabin Crew Grade 1

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Własna działalność turystyczna,
 • Biura podróży,
 • Obiekty gastronomiczne.
 • Ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiskowe, spa&wellness,
 • Centra turystyki biznesowej,
 • Centra sportu i rekreacji, 
 • Parki tematyczne, 
 • Gospodarstwa agroturystyczne, 
 • Transport turystyczny,
 • Ośrodki informacji i pomocy turystycznej, 
 • Urzędy administracji odpowiedzialne dla TiR.

W 2015 roku kierunek został ponownie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, najważniejszą instytucję w Polsce, badającą jakość kształcenia. Oto opinia Prezydium PKA:

„…infrastruktura dydaktyczna uzyskuje ocenę „wyróżniającą”. W pełni pozytywne są kryteria: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, programy studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz system zapewniania jakości …”

+48 71 333 11 07

kontakt: rekrutacja@handlowa.eu

Pn.-Pt. 9:00-17:00


Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon