Wyższa Szkoła Handlowa oferuje innowacyjny program studiów licencjackich, który daje Tobie możliwość pozyskania kompetencji jednej z trzech praktycznych specjalności: Hotelarstwo i gastronomia, Turystyka eventowa i poznawcza, Turystyka aktywna i sporty rekreacyjne.


Przy współpracy ekspertów i praktyków branży turystycznej opracowaliśmy program zgodny z najnowszymi trendami rozwoju gospodarki turystycznej. Połączyliśmy wysoką jakość kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym, co znajduje szczególne uznanie zarówno u naszych studentów jak i pracodawców.


W 2015 roku kierunek został ponownie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, najważniejszą instytucję w Polsce, badającą jakość kształcenia. Oto opinia Prezydium PKA:

„…infrastruktura dydaktyczna uzyskuje ocenę „wyróżniającą”. W pełni pozytywne są kryteria: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, programy studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz system zapewniania jakości …”

STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne).

Nasze specjalności kształcenia to:

Hotelarstwo i gastronomia
• Turystyka eventowa i poznawcza
• Turystyka aktywna i sporty rekreacyjne


Powyższe specjalności korespondują z priorytetami rozwoju turystyki określonymi w Programie rozwoju woj. dolnośląskiego.

Kształcimy modułowo – w programie studiów są realizowane 4 grupy treści przedmiotowych: kierunkowe, specjalnościowe, praktyczne (do wyboru realizowane modułami) oraz ogólne (do wyboru). Studentom oferujemy bardzo bogatą ofertę przedmiotów specjalizacyjnych, które są realizowane obligatoryjnie oraz przedmiotów praktycznych do wyboru. W ramach studiów przewidziane są 8 tygodniowe praktyki zawodowe. Całość programu opracowana jest, tak aby student mógł uzyskać kompetencje w zakresie trzech studiowanych specjalności, które uzupełniają się w ciągu całego cyklu kształcenia.


Ewelina Racinowska
Studentka turystyki i rekreacji w WSH

SYLWETKA ABSOLWENTA

Przygotowujemy specjalistę turystyki i rekreacji posiadającego wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i humanistyczną oraz umiejętności i doświadczenie powiązane z wieloma sferami turystyki i rekreacji. Na poziomie licencjackim program kształcenia w WSH we Wrocławiu, łącząc teorię z praktyką, przygotowuje do pełnienia ról zawodowych w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego i rekreacji. Nasz absolwent to osoba kreatywna i komunikatywna, wykształcona z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania (studia przypadków, gry dydaktyczne, debaty, dyskusje), nowych technologii teleinformatycznych oraz atrakcyjnych form dydaktycznych (udział w projektach, w tym międzynarodowych, warsztatach, wykładach anglojęzycznych, praktykach branżowych krajowych i zagranicznych).


Patrycja Marczewska
Absolwentka kierunku turystyka i rekreacja 
Pracownik lini lotniczych EMIRATES na stanowisku Cabin Crew Grade 1

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

1. Uruchomienie i prowadzenie własnej firmy turystycznej
2. Przedsiębiorstwa i instytucje, których działalność związana jest z turystyką i rekreacją :
     • biura podróży
     • hotele i inne obiekty bazy noclegowej turystyki
     • obiekty gastronomiczne
     • ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiskowe, spa i wellness, sportowe i rekreacyjne
     • centra turystyki biznesowej
     • centra rekreacji
     • parki tematyczne
     • gospodarstwa agroturystyczne
     • transport turystyczny
     • ośrodki informacji i promocji turystycznej
3. Urzędy administracji rządowej i samorządowej właściwe dla turystyki i rekreacji
4. Lokalne i regionalne organizacje turystyczne, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia związane z turystyką i rekreacją
5. Przedszkola, szkolnictwo podstawowe, średni i wyższe

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.