Program studiów na kierunku Bezpieczeństwie Wewnętrzne - profil praktyczny został opracowany przez naukowców i praktyków ze służb mundurowych, z myślą o zapewnieniu naszym Absolwentom pracy w coraz bardziej znaczących sektorach szeroko postrzeganego bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, w szczególności w Centrach Zarządzania Kryzysowego szczebla samorządowego i systemach zarządzania kryzysowego (w pogotowiach i szpitalach), administrowaniu bezpieczeństwem informacji (ABI) oraz w policji, wojsku, strażach i służbach ochrony.  

Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia zaoczne). Ich głównym atutem jest czysto praktyczny charakter kształcenia, tzn. praktyka podbudowana wiedzą teoretyczną wykładaną w niezbędnym zakresie oraz system modułowego kształcenia, który podzielił program nauczenia na 5 grup treści przedmiotowych: ogólną, podstawową, kierunkową, specjalnościową i praktyczną.

Dodatkowo proponujemy dwuletnie (4 semestry) studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Bezpieczeństwem. Całość daje Absolwentom kompleksową wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w szeroko pojmowanych instytucjach bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego.

Zarządzanie Bezpieczeństwem to nowa specjalizacja na kierunku magisterskim Zarzadzanie. Jako jedyni na Dolnym Śląsku proponujemy w ramach tej specjalizacji poszerzone zajęcia z podstaw kryptografii i administrowania systemami informatycznymi (ABI) w bezpieczeństwie wewnętrznym

OPIS

Bezpieczeństwo Wewnętrzne na naszej uczelni charakteryzuje się programem opartym w większości na zajęciach praktycznychW czasach cyberwojny proponujemy wykłady o najnowszych technologiach i trendach, a także ćwiczenia i warsztaty oraz panele dyskusyjne z wybitnymi specjalistami z administracji i grup mundurowych (starostami, burmistrzami, wójtami, komendantami, dowódcami). 

Przygotowaliśmy kierunek w pełni odpowiadający zapotrzebowaniu na rynku pracy. W ramach studiów zapewnimy Ci udział w specjalistycznych zajęciach, na których pod okiem Ekspertów będziesz miał okazję nauczyć się podstaw myślenia i działania strategicznego - odwiecznej metody wygrywania wojen, a współcześnie odnoszenia sukcesu korporacji oraz małych firm; kierowania i podejmowania decyzji (zarządzania, dowodzenia, motywowania i komunikowania się w grupie).

Podejście systemowe na poziomie strategicznym stanowi dziś w dziedzinie i sektorach bezpieczeństwa - w firmach, administracji i służbach - podstawę sukcesu i instrumentarium pozwalające na ocenę poziomu zagrożeń oraz znaczenia poszczególnych procesów kreujących przyszłe wyzwania nie tylko dla bezpieczeństwa.
 
Podczas studiów proponujemy Ci kształcenie w obrębie trzech specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo publiczne,
 • Bezpieczeństwo informacji.

Przedmiotem nauki o bezpieczeństwie są współczesne systemy bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i niemilitarnym oraz ich funkcjonowanie na różnych poziomach organizacyjnych. Systemy te obejmują działania instytucji o charakterze państwowym, rządowym i samorządowym, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Handlowej ma charakter czysto praktyczny i daje szansę łączenia studiów dziennych z pracą w zawodzie już po pierwszym roku nauki. W ramach zajęć kierunek oferuje Ci naukę podstaw ratownictwa medycznego i technicznego. Podczas studiów zrealizujesz tez zajęcia z kryminalistyki i kryminologii. Od ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa dowiesz się jakie są praktyczne aspekty bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności. W ramach studiów odbędziesz również praktyki, podczas których będziesz mógł wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie zajęć.


Filip Janczak
Student Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Samorządu Studenckiego WSH

SYLWETKA ABSOLWENTA

Jako absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Handlowej będziesz posiadał potrzebną do pracy np. w służbach mundurowych wiedzę z zakresu polityki wewnętrznej, prawa i socjologii, ale przede wszystkim nabędziesz umiejętności, które wyróżnią Cię spośród innych kandydatów. Weźmiesz udział w przygotowaniu sprawnościowym a także poznasz podstawy ratownictwa. Na zajęciach spotkasz się z praktykami, pracującymi w służbach mundurowych, administracji i dyplomacji, którzy powiedzą Ci jakie są aktualne rozwiązania i strategie stosowane w bezpieczeństwie wewnętrznym. Wskażą Ci drogę do realizacji własnych pomysłów oraz zainspirują do działania. Dzięki praktycznemu profilowi nauczania zdobędziesz umiejętności, które sprawdzają się w sytuacji realnego zagrożenia, nie tylko w pracy ale też w życiu prywatnym.    

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Policja 
 • Wojsko Polskie 
 • Straż Graniczna
 • Służby Specjalne
 • Systemy zarządzania kryzysowego w szpitalach i pogotowiach 
 • Wydział  Zarządzania Kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki zajmujące się bezpieczeństwem informacji
 • Firmy zajmujące się organizacją i zabezpieczaniem imprez masowych

W 2015 roku kierunek został ponownie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, najważniejszą instytucję w Polsce, badającą jakość kształcenia. Oto opinia Prezydium PKA:

„…Uczelnia zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturowym oraz liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej  zapewniają realizację programu kształcenia oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia na ocenianym kierunku…” 

+48 71 333 11 07

kontakt: rekrutacja@handlowa.eu

Pn.-Pt. 8:00-16:00


Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon