Oferowane przez Wyższą Szkołę Handlową studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowią doskonałą podstawę dla osób przygotowujących się do kariery, zarówno w grupach dyspozycyjnych, jak i administracji państwowej i samorządowej, która pozwoli im na zrozumienie różnorodności i złożoności czynników współczesnego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to innowacyjny, stale rozwijający się kierunek dla osób, które zajmują się lub chcą w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem organizacji, bezpieczeństwem publicznym i ochroną, a także dla wszystkich tych, którzy interesują się społeczeństwem i procesami, jakie w nim zachodzą.


W 2015 roku kierunek został ponownie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, najważniejszą instytucję w Polsce, badającą jakość kształcenia. Oto opinia Prezydium PKA:

„…Uczelnia zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturowym oraz liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej  zapewniają realizację programu kształcenia oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia na ocenianym kierunku…” 

STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne). W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oferujemy studentom 3 specjalności (profile praktyczne) odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy na określonych specjalistów i konsultantów:

• Bezpieczeństwo informacji
• Zarządzanie kryzysowe
• Bezpieczeństwo publiczne


Program studiów w Wyższej Szkole Handlowej oparty jest o kształcenie modułowe, to znaczy, że na początku studiów program skoncentrowany jest na przedmiotach ogólnych, poprzez kierunkowe, aż do specjalnościowych - wybranych pod kątem przyszłej kariery zawodowej.


Filip Janczak
Student Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Samorządu Studenckiego WSH
SYLWETKA ABSOLWENTA/MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA  

Absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji gdzie potrzebne są profesjonalna wiedza i kwalifikacje oraz w administracji specjalnej. Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, mogą zostać pracownikami administracyjnymi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, urzędu miasta lub starostwa, koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami. Mogą również pełnić funkcje koordynatorów lub menedżerów ds. bezpieczeństwa informacji oraz uzyskać uprawnienia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.