Studia "Coaching i Mentoring w biznesie"  przygotowują zarówno do prowadzenia praktyki coachingowej, zarządzania w kulturze coachingowej jak również do pełnienia roli Mentora. Uzyskanie kompetencji Coacha i Mentora potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów podyplomowych. 

Od ponad 20 lat notuje się renesans mentoringu w organizacjach, który wykorzystywany jest jako metoda dzielenia się wiedzą i rozwoju kompetencji pracowników. Często rolę Mentora, ze względu na ich  wiedzę zawodową i doświadczenie, jakie posiadają,  powierza się menedżerom. Jednakże aby być dobrym mentorem niezbędna jest również wiedza z zakresu mentoringu oraz umiejętności dzielenia się wiedzą i  wspierania innych w rozwoju. Mentoring uważa się za proces wykorzystujący zintegrowane techniki rozwojowe, w których coaching  i nowoczesne doradztwo stanowią podstawowe metody. Według tej koncepcji, osoba będąca Mentorem  powinna posiadać umiejętności Coacha.  Program studiów podyplomowych oparty jest o tę koncepcję, dlatego każdy absolwent studiów posiadając kompetencje  Mentora, będzie potrafił stosować techniki i narzędzia Coacha.

Poznane metodologie rozwojowe, techniki i narzędzia absolwenci będą mogli wykorzystywać w pracy pełniąc rolę Mentora lub Coacha.

Studia mają charakter praktyczny – na każdych zajęciach studenci  doskonalą umiejętności mentoringowe. Wykładowy są praktykami – mentorami pracującymi dla organizacji i organizacji mentoringowych.

Program studiów przedstawia wiedzę opartą na badaniach (Evidence based Coaching /Mentoring).

W Program studiów zawarty jest program certyfikowanego kursu  przez brytyjskie Stowarzyszenie Coachingu (Association for Coaching) „Kompetencje Coacha i Mentora”. co stanowi gwarancję najwyższej jakości programu – metodyki przekazywania wiedzy, zakresu programowego – nauczanych narzędzi i modeli.

Studia objęte są patronatem merytorycznym Fundacji Polski Instytut Mentoringu, gwarantując wysoki poziom merytoryczny oraz dostęp do najlepszych praktyk mentoringowych. Kierownikiem programowym studiów jest dr Wioletta Małota, ekspert w zakresie mentoringu, badająca w ramach pracy doktorskiej mentoring organizacyjny w Polsce.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wykonywania pracy Mentora i Coacha w organizacji jak również na wolnym rynku. Uczestnicy poznają zasady prowadzenia procesu mentoringu oraz coachingu, nabędą kompetencje Coacha wg standardów ICF  i Association for Coaching oraz Mentora według EMCC (European Coaching and Mentoring Council) poznają modele i  narzędzia  diagnostyczne, w tym PRISM BRAIN MAPPING  oraz narzędzia  wspierające rozwój i zmianę stosowane w mentoringu prowadzonym w organizacji lub z kadrą zarządzającą. 

Cele szczegółowe:

 • Poznanie Zasad etycznych pracy Mentora według EMCC (European Coaching and Mentoring Council)
 • Uzyskanie umiejętności mentora – prowadzenie procesu mentoringu, sesji oraz stosowania narządzi diagnostycznych, wspierających zmianę oraz ewaluacyjnych
 • Poznanie i doskonalenie  kluczowych umiejętności  Coacha i Mentora
 • Poznanie i  praktyczne zastosowanie  róznych modeli i narzędzi Coachingu
 • Poznanie własnych preferowanych zachowań  na podstawie raportu PRISM BRAIN MAPPING. Badanie  i raport uczestnicy otrzymują jako dodatek
 • Poznanie kompetencji menedżerskich i narzędzi coachingowych rozwoju tych kompetencji
 • Poznanie modeli przywództwa oraz zasad coachingu kompetencji przywódczych
 • Poznanie zasad coachingu systemowego
 • Poznanie zasad samorozwoju Coacha 

Opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych jest dr Wioletta Małota, Master Coach, i Mentor autorka programów Studiów Podyplomowych „Coaching biznesowy” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami Coachingu” w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, manager o wieloletnim doświadczeniu  w zarządzaniu w kulturze coachingowej, doświadczony Executive Coach, wykładowca akademicki z tego obszaru.


Każdy student w ramach czesnego otrzyma  profesjonalny raport preferowanych zachowań PRISM BRAIN MAPPING. Stanowić on będzie dla uczestnika studiów podstawę do opracowania indywidulanego planu rozwoju mentora oraz bazę do zrozumienia zachowań osoby coachowanej lub mentorowanej.

Adresaci

 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania, 
 • menedżerowie działu HR,
 • trenerzy wewnętrzni, osoby sprawujące role Coacha w organizacji,
 • kierownicy projektów, koordynatorzy grup,
 • osoby, które będą promowane na w/w stanowiska lub ich celem jest zajmowanie takiego stanowiska,
 • osoby, które zamierzają pracować jako Coach lub Mentor w organizacjach lub jako freelancer.

Partnerzy kierunku

+48 71 333 11 33

kontakt: podyplomowe@handlowa.eu

Pn.-Pt. 8:30-16:30


Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon