Studia "Coaching i Mentoring w biznesie"  przygotowują zarówno do prowadzenia praktyki coachingowej, zarządzania w kulturze coachingowej jak również do pełnienia roli Mentora. Uzyskanie kompetencji Coacha i Mentora potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów podyplomowych. 

Od ponad 20 lat notuje się renesans mentoringu w organizacjach, który wykorzystywany jest jako metoda dzielenia się wiedzą i rozwoju kompetencji pracowników. Często rolę Mentora, ze względu na ich  wiedzę zawodową i doświadczenie, jakie posiadają,  powierza się menedżerom. Jednakże aby być dobrym mentorem niezbędna jest również wiedza z zakresu mentoringu oraz umiejętności dzielenia się wiedzą i  wspierania innych w rozwoju. Mentoring uważa się za proces wykorzystujący zintegrowane techniki rozwojowe, w których coaching  i nowoczesne doradztwo stanowią podstawowe metody. Według tej koncepcji, osoba będąca Mentorem  powinna posiadać umiejętności Coacha.  Program studiów podyplomowych oparty jest o tę koncepcję, dlatego każdy absolwent studiów posiadając kompetencje  Mentora, będzie potrafił stosować techniki i narzędzia Coacha. 

Poznane metodologie rozwojowe, techniki i narzędzia absolwenci będą mogli wykorzystywać w pracy pełniąc rolę Mentora lub Coacha.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wykonywania pracy Mentora i Coacha w organizacji jak również na wolnym rynku. Uczestnicy poznają zasady prowadzenia procesu mentoringu oraz coachingu, nabędą kompetencje Coacha wg standardów ICF i Association for Coaching oraz Mentora według EMCC (European Coaching and Mentoring Council) poznają modele i narzędzia diagnostyczne, interwencji i rozwojowe stosowanych w mentoringu, w tym szczególnie w prowadzonym w organizacji lub kadry zarządzającej. Poznają zasady prowadzenia mentoringu w organizacjach. 

Cele szczegółowe:

 • Poznanie Zasad etycznych pracy Mentora według EMCC (European Coaching and Mentoring Council)
 • Uzyskanie umiejętności mentora – prowadzenie procesu mentoringu, sesji oraz stosowania narządzi           diagnostycznych, wspierających zmianę oraz ewaluacyjnych
 • Poznanie i doskonalenie  kluczowych umiejętności  Coacha i Mentora
 • Poznanie i  praktyczne zastosowanie  róznych modeli i narzędzi Coachingu
 • Poznanie narzędzi diagnostycznych stosowanych w Coachingu biznesowym i Mentoringu (Extended Disc, 360)
 • Poznanie kompetencji menedżerskich i narzędzi coachingowych rozwoju tych kompetencji
 • Poznanie modeli przywództwa oraz zasad coachingu kompetencji przywódczych
 • Poznanie zasad coachingu systemowego
 • Poznanie zasad samorozwoju Coacha 

Autorem programu studiów i opiekunem merytorycznym jest Wioletta Małota, Master Coach i Mentor, opiekun poprzednich edycji studiów "Coaching w biznesie" realizowanych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wioletta Małota jest autorką i  trenerem jedynego w Polsce  certyfikowanego przez Association for Coaching Certyfikowanego Kursu Kompetencji Coacha i Mentora. Program tego kursu będzie stanowił częœć programu studiów podyplomowych.

Adresaci

 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania, 
 • menedżerowie działu HR,
 • trenerzy wewnętrzni, osoby sprawujące role Coacha w organizacji,
 • kierownicy projektów, koordynatorzy grup,
 • osoby, które będą promowane na w/w stanowiska lub ich celem jest zajmowanie takiego stanowiska,
 • osoby, które zamierzają pracować jako Coach lub Mentor w organizacjach lub jako freelancer.

Partnerzy kierunku

    

+48 71 333 11 33

kontakt: podyplomowe@handlowa.eu

Pn.-Pt. 8:30-16:30


Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon