Twoja Opcja Kariery (Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów) to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowego wkładu publicznego, realizowany przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu. Obejmuje cztery zadania:

1. Wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez usługi Biura Karier


W ciągu pięciu semestrów w projekcie 350 studentów dwóch ostatnich semestrów (zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia) zostanie objętych wsparciem w zakresie:

  • diagnostyki kompetencji w oparciu o specjalistyczne narzędzia informatyczne, zakupione specjalnie na potrzeby projektu i dostępne na stronie www.tok.handlowa.eu. Narzędzie zawiera pytania opracowane przez psychologów, a jego celem jest diagnostyka kompetencji w 20 obszarach, m.in. otwartość na zmiany/elastyczność, asertywność, umiejętności menadżerskie/kierownicze, komunikatywność, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, zdolności analityczne, myślenie abstrakcyjne, umiejętności dedukcyjne/logicznego rozumowania, umiejętności uczenia się;

  • indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz kompetencji komunikacyjnych;

  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej;

  • warsztaty kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

  • coaching kariery;

  • coaching zawodowy.

Wszystkie formy będą realizowane w ramach indywidualnej ścieżki przystosowanej do osobistych potrzeb konkretnego uczestnika projektu, uwzględniając także jego możliwości czasowe i organizacyjne. 

2. Wsparcie osób aktywnych na rynku pracy poprzez coaching zawodowy i mentoring w miejscu pracy

Dla 12 osób przewidziane jest wsparcie w postaci organizacji dwumiesięcznego mentoringu i coachingu w miejscu nowej pracy. W projekcie zaplanowano wynagrodzenie dla osób (przedstawicieli pracodawców) prowadzących mentoring.

3. Podnoszenie kompetencji pracowników Biura Karier

Dzięki projektowi Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu zostało rozszerzone i zatrudnia troje doradców, którzy realizują specjalistyczne szkolenia, podnoszące ich kompetencje w zakresie doradztwa, coachingu, komunikacji i pracy zespołowej, a także wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej

4. Monitoring karier zawodowych i losów absolwentów

Projekt przewiduje zakup i wdrożenie oprogramowania do monitoringu losów absolwentów WSH.

Harmonogram wsparcia:

I rekrutacja 1.11.2016 r. - 31.12.2016 r.
II rekrutacja 1.01.2017 r. - 28.02.2017 r.
Wsparcie uczestników 2.01.2017 r. - 31.08.2017 r.
III rekrutacja 1.09.2017 r. - 31.10.2017 r.
IV rekrutacja 1.01.2018 r. - 28.02.2018 r.
Wsparcie uczestników 2.11.2017 r. - 31.08.2018 r.
V rekrutacja 1.09.2018 r. - 31.10.2018 r.
Wsparcie uczestników 2.11.2018 r. - 30.03.2019 r.

Rekrutacja i wsparcie uczestników projektu odbywa się w oparciu o bieżące potrzeby:
1. Warsztat - "Pieniądze na start firmy", 18.02.2017 r., godz. 13:00 - pokój 3/13

Kontakt:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław


Biuro Projektu TOK
pok. 2/4


Tel. 71 333 11 03 

Projekt ma budżet 504 925,00 zł i będzie realizowany w okresie od października 2016 do marca 2019.

Projekt pt. "Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów", realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, nr um. POWR. 03.01.00-B088/15.   

Na górę
zamknij cookie
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
facebook icon facebook icon google plus icon google plus icon likedIn icon youtube icon